meister róbert
Korunk repertórium 1957-1989

 

       bibliográfiák   » korunk repertórium 1957-1989
    év 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989
 
  szerző a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w x y z  
  intézmény a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w x y z  
  helymutató a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w x y z  
  tárgyszó a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w x y z  
  névmutató a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w x y z  
  szakmutató a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w x y z  
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű szűkítés -  
    k betű: 255 intézmény

| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm

 


kajántói falusi könyvtár
Kájoni Együttes
Kaláka
Kaláka Betéti Társaság
Kalangya
kalotadámosi szószékkorona mennyezete
kalotaszegi műemlékek
Kanadai Komunista Párt
kanadai világkiállítás
Kapnikbányai Bányatelep
Károli Gáspár Társaság
Kárpát Egyesület, Temesvár
Karpaten Rundschau
Kárpáti Igaz Szó
Kassai Napló
Katolikus Kör, Nagyvárad
Kelet Népe
kelet-európai irodalomtörténeti konferencia, Budapest, 1962
Keleteurópai Színháztudományi Bizottság
Keleti Kapu
Keleti Tudományok Román Társasága
Keleti Újság
kelta díszsisak
Kemény Zsigmond Társaság, Marosvásárhely
kendilónai Vörös Traktor Kollektív Gazdaság
Képes Iifjúság
Képzőművész Szövetség III. országos konferenciája
Képzőművészek Országos Szövetsége
képzőművészeti tárlat, Kolozsvár, 1965
kerci cisztercita apátság
Keresztény Demokrata Párt (Olaszország)
Keresztény Szakszervezetek Nemzetközi Szövetsége
Kézirat-kiadó Társaság
Kínai Kommunista Párt
Kínai Vörös Hadsereg
Kincses Könyvtár
Kino
Kirchliche Blätter
Kis Színház, Bukarest
Kisantant
kisbaconi Emlékház
Kisfaludy Társaság
Kisipari Termelőszövetkezetek Központi Szövetsége (UCECOM)
Klasszikus Magyar Vegyes Líceum, Nagyvárad
Klingsor
Kner-nyomda
Knjizevne novine
Knjizevni Zivot
Kodály-szimpozion, Oakland, Kalifornia, 1973
Kölcsey Egyesület, Arad
Kölcsey Ferenc Gimnázium (Szatmárnémeti)
Kölcsönös Gazdasági Segítség Tanácsa (KGST)
kollégiumi könyvtárak
Kollektív Gazdaságok Elnökeinek Különleges Kétéves Iskolája
Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie
Kolo
kolozsmonostori apátság
Kolozsvár
Kolozsvár Tartományi Fogyasztási Szövetkezet
Kolozsvár Tartományi Könyvkereskedelmi és Elosztó Központ
kolozsvári 11-es középiskola (Báthory)
Kolozsvári 11-es számú líceum (Báthory)
kolozsvári 3. számú középiskola (Brassai)
Kolozsvári 3. számú Matematika Fizika Líceum (Brassai)
Kolozsvári 7-es számú Líceum
kolozsvári Aedelis Directio
Kolozsvári Agrártudományi Intézet
Kolozsvári Akadémiai Könyvtár
Kolozsvári Állami Bábszínház
Kolozsvári Állami Levéltár
Kolozsvári Állami Magyar Opera
Kolozsvári Állami Magyar Színház
Kolozsvári Athlétikai Club
Kolozsvári Autó Club (KAC)
kolozsvári biológiai kutató-központ
kolozsvári Bolyai Kör
Kolozsvári Bőr- és Cipőgyár (Dermata, Herbák, Clujeana)
Kolozsvári Bőr- és Cipőgyár (Dermata, Herbák, Clujeana) könyvtára
Kolozsvári Botanikus Kert
kolozsvári Brassai Sámuel Líceum
Kolozsvári Brassai Sámuel Líceum folklórköre
kolozsvári Carbochim üzem
kolozsvári csillagvizsgáló
Kolozsvári Dohánygyár
kolozsvári Dr. Petru Groza Mezőgazdasági Intézet
kolozsvári Egyetemi Központ Pártbizottsága
Kolozsvári Élet
kolozsvári Emil Isac Emlékmúzeum
kolozsvári Emil Isac-múzeum
kolozsvári Endokrinológiai Intézet
kolozsvári Építőipari Szakiskola
kolozsvári Építtető Bizottság
kolozsvári Farkas-utca
kolozsvári Flacara Készruhagyár
kolozsvári főiskolás tavasz, 1967
kolozsvári Főtér
kolozsvári Gyógyszerkutató Intézet
kolozsvári Hangyásberek
kolozsvári Házsongárdi-temető
Kolozsvári Híradó
Kolozsvári Hírlap
kolozsvári ICIM építkezési és szerelési vállalat
Kolozsvári Ion Andreescu Képzőművészeti Intézet
Kolozsvári Ipari Elektronikai és Automatizálási Vállalat
kolozsvári Irisz-telepi iskola
Kolozsvári Írók Társasága
kolozsvári jezsuita kollégium
kolozsvári Kémiai Intézet
Kolozsvári Képzőművészeti Alap
Kolozsvári Képzőművészeti Főiskola
Kolozsvári Kerékpáros Egyesület
Kolozsvári Kertészeti és Szőlészeti Kísérleti Állomás (Palocsay-kert)
Kolozsvári Királyi Líceum
kolozsvári Könyvkereskedelmi és Elosztó Központ
Kolozsvári Közlöny
Kolozsvári Központi Egyetemi Könyvtár
Kolozsvári Libertatea Bútorgyár
Kolozsvári Magyar Művészeti Intézet
kolozsvári Magyar Nemzeti Tanács
Kolozsvári Magyar Opera
Kolozsvári Magyar Színház
Kolozsvári Magyar Zenekonzervatórium
Kolozsvári Mezőgazdaságtudományi Intézet
kolozsvári MIÉNK művésztársaság
kolozsvári Munkás Szabadiskola
Kolozsvári Musikai Szorgalom Társaság
kolozsvári Művelődési Ház - Stúdió Színpad
Kolozsvári Művészeti Főiskola (Scoala de Belle Arte)
kolozsvári Művészeti Múzeum
kolozsvári Nehézgépgyár (CUG)
kolozsvári Nemzeti Színház
kolozsvári nemzetiségi színházi kollokvium, 1980
Kolozsvári Népművészeti Szövetkezet
Kolozsvári Néprajzi Múzeum
Kolozsvári Nevelői Kör
Kolozsvári Nőegylet
Kolozsvári Nyelvtudományi Intézet
kolozsvári Nyomdaipari Vállalat
Kolozsvári Orvosi és Gyógyszerészeti Intézet
Kolozsvári Orvostudományi Egyesület
kolozsvári Pata utca
kolozsvári Piarista Gimnázium
Kolozsvári Politechnikai Intézet
kolozsvári Rádió
Kolozsvári Román Opera
kolozsvári Sétatér
Kolozsvári Somesul Kötöttáruipari Vállalat
kolozsvári Sportorvosi Intézet
kolozsvári Szabók-bástyája
kolozsvári szakszervezetek kulturális bizotsága
Kolozsvári Számítástechnikai Kutatóintézet
kolozsvári Szent György szobor
kolozsvári Szépművészeti Főiskola- Scoala de Arte Frumoase
kolozsvári színházi fesztivál, 1982
Kolozsvári szívgyógyászati klinika
Kolozsvári Tantestületi Továbbképző Intézet (IPCD)
Kolozsvári Társadalomtudományi Társaság
kolozsvári Téglagyár
kolozsvári Tehnofrig Hütő és Élelmiszeripari Gépgyár
kolozsvári Tehnofrig iskolacsoport
kolozsvári Terapia Gyógyszerárúgyár
kolozsvári Területi Számítóközpont
Kolozsvári Történelmi Múzeum
Kolozsvári Történeti Levéltár
Kolozsvári Újságíró-Klub
kolozsvári Unirea Gépgyár
Kolozsvári Untárius Kollégium
Kolozsvári Vasúti Főműhelyek
költészet napjai, Budapest, 1966
Koltói-kastély
Komédia Színház
Komintern
Kommunista Ifjúsági Szövetség (UTC)
Kommunista Internacionálé VII. kongresszus
Kommunista Könyvtár
Kommunisták Magyarországi Pártja
Kommunisták Romániai Pártja (PCR)
Kommunisták Romániai Pártja (PCR) l.m.: Román Kommunista Párt
Kommunyiszt
könytárosok országos versenye, 1961
könyvtárak
Könyvtári Szemle
könyvtárosok világkongresszusa, Hága, 1969
Konzervatív Párt (angol)
Koós Ferenc Kör, Bukarest
Koós Ferenc Kultúregyesület
Köponti Állami könyvtár
Kormányzótanács (Consiliul Dirigent)
Korona-kávéház, Brassó
Körösfő temploma
Kortárs
Korunk
Korunk Galéria
Korunk Könyvek
Korunk-délelőttök
Korunk-kerekasztal
kórusok
Kós Károly Művelődési Kör
Kós károly sztánai háza
Kosmos
Kosmos Könyvkiadó Vállalat
Kossuth Lajos Tudományegyetem, Debrecen
Koszorú
kovásznai líceum
kovásznai szanatórium
kövendi Petőfi Sándor Kollektív Gazdaság
köz-könyvtárak
középlaki oszlopfő
Közérdek
Közgazdasági Szemle
Közjólét
Közlöny
Közművelődés
Közös Piac
Központi Kémiai Kutatóintézet (ICECHIM)
Központi Mezőgazdasági Kutatóintézet
Központi Prognózisbizottság
Központi Rákkutató Intézet, Bukarest
Központi Román Nemzeti Tanács (CNRC)
Központi Statisztikai Igazgatóság
községi könyvtárak
Köztársasági Párt
Közvélemény- és Piackutatás Nemzetközi Szövetsége (WAPOR)
krajovai múzeum
Kraszna Vízrendészeti Hivatal
Krasznai Községi Könyvtár
Kriterion Galéria
Kriterion kézikönyvek
Kriterion Könyvkiadó
Kriterion Könyvkiadó, Forrás sorozat
Kriterion Könyvkiadó, Kiskalauz
Kriterion könyvkiadó, Romániai Magyar Írók sorozat
Kriterion Könyvkiadó, Téka sorozat
Kriterion-tábor
Kritika
Kritikai Kiskönyvtár
Kronstädter Allgemeine Sparkassa
Kronstädter Zeitung
Krupp-Művek
Ku-Klux-Klan
Kukoricatermesztési Kutatóintézet (Fundulea)
Különleges Szabotázs Elleni Hatóság
Külpolitika
Külszolgálati Iskola (Georgetown)
Kultura
Kultura i Spoleczenstwo
Kultura i zsizny
Kulturális Elméleti Munkaközösség
Kulturális-tudományos Ismeretek Terjesztésének Tanácsa
Kulturny Zivot
Kunst und Literatur
Kunstforum
Kurdisztán Demokrata Pártja
Kustaly-vára
kutyfalvi Dózsa György Kollektív Gazdaság

kapcsolódó
» a Korunk honlapja
» Korunk repertórium 1926-1940
» Korunk repertórium 1990-2000
további repertóriumok

» A Székely Nemzeti Múzeum periodika katalógusa
» Ellenzék repertórium 1918-1924
» Erdélyi Fiatalok repertórium 1930-1940
» Erdélyi Figyelő repertórium
» Erdélyi Helikon repertórium 1928-1944
» Erdélyi Irodalmi Szemle repertórium 1924-1929
» Erdélyi Iskola repertórium
» Erdélyi Lapok repertórium 1908-1913
» Erdélyi Magyar Hírügynökség repertórium 1983–1989
» Erdélyi Múzeum repertórium (1874-1917, 1930-1937)
» Erdélyi Múzeum repertórium 1938-1947
» Erdélyi Tudósító repertórium 1932-1943
» Független Újság repertórium 1934-1940
» Haladás repertórium 1911–1912
» Hitel repertórium 1935-1944
» Ifjú Erdély repertórium (1927-1932; 1939-1940)
» Igaz Szó repertórium 1953–1962
» Kalotaszeg repertórium 1890-2000
» Korunk repertórium 1957-1989
» Korunk repertórium 1990-2000
» Látó repertórium 1990-2007
» Magyar Kisebbség repertórium 1922-1942
» Magyar Kisebbség repertórium 1995-2004
» Művelődés repertórium 1976-1985
» Művelődés repertórium 2000-2004
» Művészet – Új Élet – Erdélyi Figyelő (1958–1996)
» Nagyvárad / Szabadság repertórium 1920–1938
» Napkelet repertórium 1920-1922
» Nyelv és Irodalomtudományi Közlemények repertórium 1957-1990
» Pásztortűz repertórium 1921-1944
» Provincia repertórium 2000-2002
» Statisztikai Tudósító repertórium 1933-1944
» Székelyföld repertórium 1997 - 2011
» Székelység repertórium 1931-1943
» Szellem és Élet repertórium 1936-1944
» Temesvári Hírlap repertórium 1927-1930
» Termés repertórium 1942-1944
» TETT - Természet, Ember, Tudomány, Technika. A Hét tudományos ismeretterjesztő melléklete. Repertórium 1977-1993
» Új Élet repertórium 1958–1969
» Utunk repertórium 1946–1965
» Vereins für siebenbürgische Landeskunde (1840-1944) repertóriuma
» Zord Idő repertórium 1919-1921

 
 

(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2022
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi zéradék