meister róbert
Korunk repertórium 1957-1989

 

       bibliográfiák   » korunk repertórium 1957-1989
    év 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989
 
  szerző a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w x y z  
  intézmény a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w x y z  
  helymutató a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w x y z  
  tárgyszó a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w x y z  
  névmutató a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w x y z  
  szakmutató a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w x y z  
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű szűkítés -  
    s betű: 736 tárgyszó

| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm

 


sajátosság
sajátosság méltósága
sajtó & köznevelés
sajtófinanszírozás
sajtóhibák
sajtókoncentráció
sajtókritika
sajtólevelezés
sajtónyelv
sajtópiar
sajtószabadság
sajtóterjesztés
sajtótörvény
sajtóvita
sakk
Sallai-Fürst per
samanatorizmus
sámánizmus
San Stefano-i béke, 1878
sankhja
Sapir-Worf hipotézis
sarkkutatás
sátortáborozás
Scaeni-i falanszter
Schönherz-per
schweitzeri szociáletika
science-fiction
scientizmus
scientokrácia
sebesség
sebészet
segélypolitika
Sein-Dasein
sejt
sejtszerkezet
sejttenyészet & szervtenyészet
selejt
sémaanalízis
sematizmus
sémita nyelvek
semlegesség (pol.)
semmi
serdülők lélektana
serdülőkor
serdülőkori házassság
sérelempolitika
sertéstenyésztés
Sevres-i egyezmény, 1920
Shannon-sejt
siculica haereditas
Sigillium oppidi Sereda
siker & divat
siker & kudarc
sikerélmény
sikerorientáltság
sinológia
skizofrénia
skolasztika
Soah
sókitermelés
soknyelvű államok
sokoldalúan fejlett személyiség
sokoldalúan fejlett szocialista társadalom
Sorge-ügy
sors
sous-litterature
sóvidéki iskolák
sóvidéki keresztszemesek
sovinizmus
spanyol anarchizmus
spanyol forradalom
spanyol irodalom
spanyol kérdés
spanyol kultúra
spanyol munkásmozgalom
spanyol nemzeti megbékélés
spanyol polgárháború, 1936-1939
Spartacus-felkelés
speciális oktatás
speciális relativitás-elmélet
specializálódás
spekuláció (filoz.)
spekuláció (tőzsdei)
spin-hatás
spiritualé
spiritualizmus
spontáneitás
sport
sport & nevelés
sport & politika
sport & társadalom
sportépítészet
sporthorgászat
sportlétesímények
sportőrűlet
sportpszichológia
sportszerűség
sportújságírás
statisztika
státus
státus & szerep
státusjel & státusszimbólum
Stauffenberg-csoport
Steiner-probléma
sterilitás
stiláris érték
stilisztika
stilizálás
stílus
stílus & entrópia
stílusstatisztika
stílusutánzás
stílusvizsgálat
stochasztikus gazdasági szemlélet
stochasztikus rendszerek
stockholmi konferencia, 1972
stratégia
stratifikációs nyelvelmélet
stressz
struktúra
strukturális analízis
strukturális erőszak
strukturális nyelvoktatás
strukturalista biológia
strukturalista építészet
strukturalista funkcionalizmus
strukturalista nyelvészet
strukturalitás
strukturalizmus
strukturalizmus & marxizmus
strukturalizmus & személyiségnevelés
stúdiószínházak
Sturm und Drang
sugárártalom
sugárgenetika
sugármutáció
sugárterápia
sugárterhelés
sugárvédelem
sugárveszély
süket színjátszók
süketek oktatása
süketnémák
sumér & ural-altáji nyelvek
sumér irodalom
sumér-magyar nyelvösszehasonlítás
sumérok
sumérológia
Supplex Libellus Valachorum
súrlódástudomány
Surveyor-program
svájci gazdaság
svájci kormányprogram, 1964
svéd sajtó
Svejk
szabad akarat
szabad piac
szabadenergia
szabadgondolkodók
szabadidő
szabadidő & munkaidő
szabadidő-gazdálkodás
szabadidő-irodalom
szabadidő-szociológia
szabadidő-tevékenységek
szabadistállózás
szabadkereskedelem
szabadparasztság
szabadság
szabadság & felelősség
szabadság & szükségszerűség
szabadság & társadalmi rend
szabadság (ontológiai alap)
szabadságvesztés
szabadvers
szabadverseny
szabályozott ökológiai rendszerek
szabotázs
szabvány
szadduceusok
szaglás
szakaszos fejlődéselmélet (Liszenko)
szakbarbárság
szakember-szükséglet
szakemberek
szakemberhiány
szakértelem
szakértőrendszerek
szakírás
szakirodalom
szakképzés
szakkiadványok
szakkönyv-kiadás
szakkörök (iskolai)
szakmai & általános műveltség
szakmai & közéleti nyelvhasználat
szakmai ártalmak
szakmai betegségek
szakmai integráció
szakmai iskolák
szakmai mobilitás
szakmai műveltség
szakmai oktatás
szakmai státus
szakmai szelekció
szakmai szókincs
szakmai továbbképzés
szaknyelv
szakosítás
szakosított gazdálkodás
szakosodás
szakramentalizmus
szakszervezetek
szaktárgyi oktatás
szállítás
számelmélet
számítástechnika (mezőgazdasági alkalmazás0
számítógép
számítógép & pszichológiai teszt
számítógép l.m.: computer
számítógép-használat
számítógépek & gazdasági fejlettség
számítógépes algebra
számítógépes diagnosztika
számítógépes grafika
számítógépes jogi információs rendszer
számítógépes vállalatvezetés
számítógépes zenetudományi kutatások
számítóközpontok
számjegyes vezérlés
számolási készség
szamosfalvi internálótábor
száműzetés
szanszkrit irodalom
szaporodás-biológia
szárnyasoltár
szász humanisták
szász jobbágyok
szász népmesék
szász univerzitás
szászok
szászrégeni hegedűk
szatíra
szcenárium
szcenográfia
szcientika
szcientizmus
szcientometria
szebeni művészkolónia, 1850
szecesszió (Art Nouveau, Jugendstil)
szegények ügyvédje
szegénység
székely birtokviszonyok
székely communitas
székely családszervezet
székely cselédség
székely előjogok
székely erkölcsi értékrend
székely értelmiség
székely falujegyzőkönyv
székely faluközösség
székely felkelés, 1595-1596
székely feudalizálódás
székely gárda
székely hadosztály
székely hadrendszer
székely határőrség
székely iratosok
székely írók
székely jobbágyok
székely jogrend
székely jogszokások
székely katonatársadalom
székely kivándorlás
székely közbirtokosság
székely középkor
székely mézesnyomó
székely népmese
székely népművészet
székely népviselet
székely paraszttársadalom
székely rendi társadalom
székely rovásírás
székely szabadságjogok
székely szombatosok
székely társadalom
székely úrbéresek
székely zsidók l.m.: zsidózók
székely-havasalföldi sereg
székely-román törökellenes küzdelem
székelyek
székelyek (-név eredete)
székelyek (eredete)
székelyföldi gótika
székelyföldi gyepük
székelyföldi lőporszaruk
székelyföldi műemlékkutatás
székelyföldi művészet (középkori)
székelykapu
székelykérdés (Benedek Elek)
széki anekdoták
széki erdő
széki fonó
szekularizáció
szekunder dokumentumok
szellemi aktivizálás (ped.)
szellemi dolgozók
szellemi élet
szellemi elit
szellemi fogyatékosok
szellemi kultúra
szellemi munka
szellemi regresszió
szellemtörténeti iskola
szellemtudományok
szemantika & szemiotika
szemantikai konvencionalizmus
személyeskedés & tekintélyelv
személyi földtulajdon
személyi kultusz
személyi számítógép
személyi számítógép & oktatás
személyi számítógép l.m.: computer
személyi tulajdon
személyiség
személyiség & szocializmus
személyiség-alakítás
személyiség-dinamika
személyiség-fejlődés
személyiség-konfliktusok
személyiség-megítélés
személyiség-modell
személyiség-struktúra
személyiség-típusok
személyiség-védelem
személyiség-vizsgálat
személyiség-zavar
személyiségkép
személyközi kapcsolat
személynevek
szemiotikai helyzet
szemiták
szemléltetés (ped.)
szemléltető eszközök
szénbányászat
széndioxid-mofetták
széndioxid-szennyeződés & felmelegedés
szenilitás
szennyvíztisztítás
szent & profán
szentimentalizmus
szenvedély
szenvedés
szenzualitás
szép & rút
szépírás
szépség
szerb irodalom
szerelem
szerelmi költészet
szerencse & balszerencse
szerénység
szerep
szerep & státus
szerepháló
szeretet
szervátültetés
szerves fejlődés
szerves vegyületek
szervezési technikák (ipar)
szervezet & közösség
szervezet (szoc.)
szervezeti önigazgatás
Szervezeti Szabályzat, 1831
szerződéses bérletrendszer (gazd.)
szexkereskedelem
szexológia
szexuális nevelés
szexuális norma & normalitás
szexuális perverzió
szexuális szabadság
szexualitás
szexualitás & kereszténység
szexualizmus
sziklakarcolatok (ó-bolgár)
szilikózis
szimbolikus logika
szimbolikus tőke
szimbolizáció
szimbolizmus
szimbólum
szimbólum & rítus
szimmetria
szimmetria & asszimetria
szimuláció
színdimamika
színek
színes film
színes televízió
színész
színész & rendező
színészi tehetség
színészképzés
szinesztézia
színhatások
színház
színház & ifjúság
színház & költészet
színház & közönség
színház & zene
színházak államosítása
színházelmélet l.: teatrológia
színházi diszlettervezés
színházi élmény
színházi játékstílus
színházi műsorpolitika
színházi próba
színházi profil
színházi propaganda
színházi rendezés
színházi szórakoztatás
színházlátogatás
színháztörténet
színháztörténet-kutatás
színikritika
színjátszás
színképelemzés
színlelés
színművészet
színpad & film
színpad & folklór
színpadi hős
színpadi illúzió
színpadi kompozíció
színpadi látvány
színpadi néptánc
színpadi tervezés
színpadkép
színpházi rendezés
szisztematizálás
szívgyógyászat
szkrínelés
szláv leletek (Erdélyben)
szláv települések (Kisküküllő-völgye)
szlávok
szlavóniai magyarok
szlovák irodalom
szlovák nemzeti felkelés
szlovák népzene
szlovák reneszánsz
szlovák színjátszás
szlovákiai magyar irodalom
szlovákiai magyarok
szmog
sznobizmus
szó
szó & jelentés
szó & logizma
szó & szöveg
szó & valóság
szó erkölcsi tartalma
szó-frekvencia
szó-statisztika
szóbeli cselekvés
szóbeliség
szóbeliség & írásbeliség
szóbeliség & vizualitás
szobrászat
szociáldarwinizmus
szociáldemokrácia
szociális cselekvés
szociális demagógia
szociális frusztráció
szociális katolicizmus
szocialista agrárforradalom
szocialista állam
szocialista államok együttműködése
szocialista árpolitika
szocialista árútermelés
szocialista békepolitika
szocialista bérezés
szocialista bővíett újratermelés
szocialista bűntetőjog
szocialista civilizáció
szocialista család
szocialista demokrácia
szocialista egészségvédelem
Szocialista Egységfront kiáltványa, 1969
szocialista ember
szocialista építészeti stílus
szocialista erkölcs
szocialista értékrendszer
szocialista forradalom
szocialista gazdaság
szocialista hadsereg
szocialista hazafiság
szocialista humanizmus
szocialista ideológia
szocialista internacionalizmus
szocialista iparosítás
szocialista irodalom
szocialista jog
szocialista kereskedelem
szocialista körök
szocialista külpolitika
szocialista kultúra
szocialista mezőgazdaság
szocialista műemlékvédelem
szocialista munka
szocialista művészet
szocialista nemzet
szocialista nemzet & együttélő nemzetiségek
szocialista neoavantgardizmus
szocialista nevelés
szocialista pedagógia
szocialista realizmus
szocialista társadalom
szocialista társadalomrajz
szocialista termelési viszonyok
szocialista törvényesség
szocialista tudat
szocialista tudományos irodalom
szocialista tulajdon
szocialista újratermelés
szocialista város
szocialista verseny
szocialista vezetés
szocialista világrendszer
szocializáció
szocializmus
szocializmus & boldogság
szocializmus & bűnözés
szocializmus & emberi jogok
szocializmus & fogyasztás
szocializmus & kapitalizmus
szocializmus & kommunizmus
szocializmus & munkásosztály
szocializmus & nacionalizmus
szocializmus & nemzedéki kérdés
szocializmus & szabadság
szocializmus & társadalmi ellentmondás
szocializmus műszaki-anyagi alapja
szocializmusra való átmenet stratégiája
szociálkibernetika
szociálmedicina
szociálpszichológia
szociálsovinizmus
szociniánusok
szocioanalízis
szociobiológia
szociogeográfia
szociográfia
szociográfiai irodalom
szociogram
szociolingvisztika
szociológia
szociológia & filozófia
szociológia & ideológia
szociológia & politika
szociológia & statisztika
szociológia & szociográfia
szociológia & történelem
szociológia & történelmi materializmus
szociológia (marxista & nem marxista)
szociológiai információ
szociológiai képzelőerő
szociológiai kérdőív
szociológiai kutatás
szociológiai oktatás
szociológiai paralelizmus
szociológiai prognózis
szociológiai tudat
szociometria
szociometriai matrix
szociometriai teszt
szofisztika
szófogadás
szoftveripar
szóírás
szokásjog
szokásjog (szankciók)
szokásrendszerek & közösség
Szokatész-pere
szókép
szókincs
szókölcsönzés
szólásmondások
szólásszabadság
szolgálat
szolgálati pótlék
szolgáltatás
szolgasors
szolidaritás
szolitonok
szomatikus genetika
szomszédság
szonett
szórakozás & művészet
szórakoztatóipar
szorgalom
szorongás
szótár
szótárszerkesztés
szöveg
szöveg & dallam
szöveg & olvasó
szövegelemzés
szövegelmélet
szövegkoherencia
szövegkönyv
szövegkörnyezet
szövegkritika
szövegmondás
szövegnyelvészet
szövegszemlélet
szövetkezetesítés
szövetkezeti társulások
szövetkezeti demokrácia
szövetkezeti ipar
szövetkezeti jog
szövetkezeti mozgalom
szövetkezeti önkormányzat
szövetkezeti társulások
szövetkezeti törvény
szövetkezeti tulajdon
szövetkezeti vezetés (mezőgazd.)
szovjet film
szovjet biológia
szovjet család
szovjet demográfia
szovjet diplomácia
szovjet drámairodalom
szovjet egészségvédelem
szovjet életszínvonal
szovjet elvtársi bíróságok
szovjet építészet
szovjet festészet
szovjet film
szovjet filozófia
szovjet főiskolák
szovjet gazdaság
szovjet gazdasági segítség
szovjet gyermekirodalom
szovjet hadsereg
szovjet hitelpolitika
szovjet Hold-egyezmény (tervezet)
szovjet holdrakéta, 1959. szept. 14.
szovjet ipar
szovjet irodalom
szovjet iskola
szovjet jog
szovjet képzőművészet
szovjet kolhoz
szovjet költészet
szovjet kommunista brigádok
szovjet konstruktivizmus
szovjet külpolitika
szovjet kultúra
szovjet leszerelési javaslatok
szovjet marxizmus
szovjet mezőgazdaság
szovjet munkalélektan
szovjet művészet
szovjet nevelési program
szovjet nyelvészet
szovjet oktatás
szovjet orientalisztika
szovjet orvostudomány
szovjet párttörténet
szovjet pedagógia
szovjet rodalom
szovjet színházi élet
szovjet szociológia
szovjet társadalom
szovjet technika
szovjet televízió
szovjet tömegszervezetek
szovjet történetírás
szovjet tudomány
szovjet űrkutatás
szovjet városépítés
szovjet-amerikai kapcsolatok
szovjet-angol kapcsolatok
szovjet-arab kapcsolatok
szovjet-jugoszláv vita
szovjet-kínai vita
szovjet-német kapcsolatok
szovjet-nyugatnémet szerződés, 1970
szovjet-román hitelmegállapodás, 1957
szovjetellenesség
Szovjetunió Kommunista Pártja-kongresszus
Szovjetunió Kommunista Pártja-program
szputnyik-űrhajók
sztálinizmus
sztárkultusz
sztereotípiák
sztöchiometria
sztoicizmus
sztrájkmozgalmak
sztrájkmozgalmak, 1932-1933
sztratigráfia
szubjektivitás
szubjektivizmus
szubjektum
szubkultúra
szubnukleáris fizika
szubsztancia
szuezi válság, 1956
szükséglet
szükséglet & aspiráció
szükséglet & motiváció
szükséglet & technika
szükségszerűség
szükségszerűség & cél
szükségszerűség & értelem
szükségszerűség & racionalitás
szükségszerűség & véletlen
születési arány
születési rendellenességek (pszichikai)
születésszabályozás
szülő & gyermek kapcsolat
szülö & iskola kapcsolat
szülőföld
szülői felelősség
szülőnevelés
szupergravitáció
szuperhúr-elmélet
szupernovák
szuperszonikus hullámok
szupradetermináció
szupravezetők
szüreti bál
szúrkolók
szürrealizmus
szuverenitás
szüzesség

kapcsolódó
» a Korunk honlapja
» Korunk repertórium 1926-1940
» Korunk repertórium 1990-2000
további repertóriumok

» A Székely Nemzeti Múzeum periodika katalógusa
» Ellenzék repertórium 1918-1924
» Erdélyi Fiatalok repertórium 1930-1940
» Erdélyi Figyelő repertórium
» Erdélyi Helikon repertórium 1928-1944
» Erdélyi Irodalmi Szemle repertórium 1924-1929
» Erdélyi Iskola repertórium
» Erdélyi Lapok repertórium 1908-1913
» Erdélyi Magyar Hírügynökség repertórium 1983–1989
» Erdélyi Múzeum repertórium (1874-1917, 1930-1937)
» Erdélyi Múzeum repertórium 1938-1947
» Erdélyi Tudósító repertórium 1932-1943
» Független Újság repertórium 1934-1940
» Haladás repertórium 1911–1912
» Hitel repertórium 1935-1944
» Ifjú Erdély repertórium (1927-1932; 1939-1940)
» Igaz Szó repertórium 1953–1962
» Kalotaszeg repertórium 1890-2000
» Korunk repertórium 1957-1989
» Korunk repertórium 1990-2000
» Látó repertórium 1990-2007
» Magyar Kisebbség repertórium 1922-1942
» Magyar Kisebbség repertórium 1995-2004
» Művelődés repertórium 1976-1985
» Művelődés repertórium 2000-2004
» Művészet – Új Élet – Erdélyi Figyelő (1958–1996)
» Nagyvárad / Szabadság repertórium 1920–1938
» Napkelet repertórium 1920-1922
» Nyelv és Irodalomtudományi Közlemények repertórium 1957-1990
» Pásztortűz repertórium 1921-1944
» Provincia repertórium 2000-2002
» Statisztikai Tudósító repertórium 1933-1944
» Székelyföld repertórium 1997 - 2011
» Székelység repertórium 1931-1943
» Szellem és Élet repertórium 1936-1944
» Temesvári Hírlap repertórium 1927-1930
» Termés repertórium 1942-1944
» TETT - Természet, Ember, Tudomány, Technika. A Hét tudományos ismeretterjesztő melléklete. Repertórium 1977-1993
» Új Élet repertórium 1958–1969
» Utunk repertórium 1946–1965
» Vereins für siebenbürgische Landeskunde (1840-1944) repertóriuma
» Zord Idő repertórium 1919-1921

 
 

(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2022
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi zéradék