meister róbert
Korunk repertórium 1957-1989

 

       bibliográfiák   » korunk repertórium 1957-1989
    év 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989
 
  szerző a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w x y z  
  intézmény a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w x y z  
  helymutató a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w x y z  
  tárgyszó a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w x y z  
  névmutató a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w x y z  
  szakmutató a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w x y z  
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű szűkítés -  
    m betű: 730 tárgyszó

| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm

 


machiavellizmus
machizmus
Madách-díj
Madách-fordítások
madárvédelem
magán-földtulajdon
magánélet védelme
magánkönyvtár
magántulajdon
magány
magas vérnyomás
magasépületek
magatartás
magatartás-szabályok
magatartás-szabályozás
magfizika
magfúzió
maghasadás
mágia
mágikus világkép
maglev járművek
magyangol
magyar anekdota
magyar arisztokrácia
Magyar Athenas
Magyar Autonóm Tartomány (MAT)
magyar avantgarde
magyar baloldali emigráció
magyar beszédhangok
magyar dadaizmus
magyar drámairodalom
magyar Eminescu-fordítások
magyar építészet
magyar eredetelméletek
magyar filmgyártás
magyar filmművészet
magyar filozófia
magyar hadifoglyok, 1918 (oroszországi)
magyar honfoglalás
magyar internacionalisták
magyar irodalmi hagyományok
magyar irodalmi nyelv
magyar irodalom
magyar irodalom & világirodalom
magyar irodalom, korszakolás
magyar irodalomkritika
magyar irodalomoktatás
magyar irodalomtörténet
magyar jakobinusok
magyar jogi terminológia
magyar képzőművészet
magyar kisebbségpolitika
magyar költészet, jugoszláviai
magyar könyvkiadás
magyar köztársasági mozgalom
magyar kultúra
magyar kulturális sajtó
magyar liberalizmus
magyar nemesség
magyar nemzeti állam
magyar nemzeti ősmonda
magyar nemzetiségi törvény, 1868
magyar népballadák
magyar népgazdaság
magyar népköltészet
magyar népmese
magyar népzene
magyar népzenekutatás
magyar nyelv
magyar nyelv (eredete & kialakulása)
magyar nyelv- és irodalomoktatás
magyar nyelvemlékek
magyar nyelvjáráskutatás
magyar nyelvművelés
magyar nyelvoktatás
magyar nyelvtudomány, romániai
magyar nyelvű oktatás
magyar oktatás (romániai)
magyar opera, romániai
magyar orvosi nyelv
magyar proletáriátus
magyar rajzművészet
magyar regényirodalom
magyar romantika
magyar szépírói stílus
magyar színjátszás
magyar színjátszás (csehszlovákiai)
magyar szociográfia
magyar szociológia
magyar szókincskutatás
magyar szólások és közmondások
magyar szövegemlék
Magyar Tanácsköztársaság
magyar történettudomány, romániai
magyar utónevek
magyar zene
magyar zenefolklór
magyar-angol kapcsolatok
magyar-cseh szótár
magyar-délszláv kapcsolatok
magyar-finn kapcsolatok
magyar-francia kapcsolatok
magyar-grúz kapcsolatok
magyar-lengyel kapcsolatok
magyar-német kapcsolatok
magyar-örmény kapcsolatok
magyar-román bibliográfiák
magyar-román folklórkapcsolatok
magyar-román gazdasági kapcsolatok
magyar-román kapcsolatok
magyar-román műszaki nyelv
magyar-román nyelvi kölcsönhatás
magyar-román szótár
magyar-román történészvita
magyar-román-szász kapcsolatok
magyar-szanszkrit nyelvrokonság
magyar-szász kapcsolatok
magyar-szász nyelvharc
magyar-ujgur rokonság
magyarítás (nyelv)
magyarok
magyarok eredete
Magyarország 1905-1914
Magyarország, 1848
Magyarország, 1918-1919
Magyarország, 1956
magyarországi deportáltak
magyarországi munkásmozgalom
magyarországi román anyanyelvi oktatás
magyarországi román könyvkiadás
magyarországi románok
magyarosítás
magyarság
magyarságkép
magyarságtudat
magyarszakos tanárképzés
maják
majorsági gazdálkodás
Makk-Gál féle szervezkedés
makro- és mikrovilág
makromolekulák
makromolekuláris kémia
management
mangáliai munkatanácskozás, 1983
manicheizmus
manipuláció
Maniu-gárdák
maori művészet
marijuana
marketing
Márki-hagyaték
Maros-Magyar Autonóm Tartomány (MAT)
Maros-tervezet
marosvécsi határozat
Mars-kutatás
Marshall-terv
Martinovics-féle jakobinus káté
Marx személyisége
marxi-lenini párt
marximus & kereszténység
marxista államelmélet
marxista antropológia
marxista axiológia
marxista determinizmus
marxista dialektika
marxista esztétika
marxista etika
marxista filozófia
marxista filozófiai antropológia
marxista gazdasági statisztika
marxista gazdaságtudomány
marxista hadseregszociológia
marxista hatalomelmélet
marxista historiográfia
marxista humanizmus
marxista irodalomelmélet
marxista irodalomkritika
marxista irodalompolitika
marxista irodalomtudomány
marxista kultúrfilozófia
marxista munka-elmélet
marxista művészetszociológia
marxista nevelésfilozófia
marxista nyelvészet
marxista okságelmélet
marxista osztályelmélet
marxista politológia
marxista propaganda
marxista pszichológia
marxista szabadságfilozófia
marxista személyiségelmélet
marxista szociálpszichológia
marxista szociográfia
marxista szociológia
marxista társadalomfilozófia
marxista társadalomtudomány
marxista történetfilozófia
marxista történetírás
marxista történettudomány
marxista tulajdonelmélet
marxista világnézet
marxista zeneszociológia
marxisták
marxizálók
marxizmus
marxizmus & antropológia
marxizmus & egzisztencializmus
marxizmus & freudizmus
marxizmus & humanizmus
marxizmus & kereszténység
marxizmus & pragmatizmus
marxizmus & strukturalizmus
marxizmus & tragikum
marxizmus & tudomány
marxizmus (ortodox)
marxizmus rekonstrukciója
marxizmus-leninizmus
marxizmus-oktatás
marxológia
második bécsi döntés
második ipari forradalom
második világháború
mass-media
mass-media & erőszak
másság
masszoréták
matematika
matematika & biológia
matematika & filozófia
matematika & gazdaságtudomány
matematika & gondolkodás
matematika & művészet
matematika & nyelvészet
matematika & okság
matematika & számítógép
matematika & társadalomtudományok
matematika & topológia
matematika-kutatás
matematika-oktatás
matematikai absztrakció
matematikai logika
matematikai megismerés
matematikai modell
matematikai nyelvészet
matematikai objektumok
matematikai programozás
matematikai struktúrák
matematikai-modell
matematizálás
materialista atomizmus
materialista biológia
materialista dialektika
materialista lélektan
materialista monizmus
materialista pszichológia
materialista társadalomszemlélet
materializmus
matriarchátus & patriarchátus
Matuska-per
May-lai-i mészárlás
maya írás
maya művészet
mayák
McCarthy-izmus
McCormick-törvény
McMillan-terv
Meadows-jelentés, 1970
mecénásság
mechanicizmus (biológiai)
medgyesi hűségnyilatkozat, 1918
médiakultúra
mediokrácia
médium
medium & tartalom
médiumkritika
Mega-kiadás
megértés
megértés & közvetítés
megérzékítés
megfigyelés
megfigyelés & értelem
megfilmesítés
meggyőződés
megismerés
megismerés & gondolás
megismerés & hit
megismerés & önmegismerés
megismerés etikája
megismerés-szociológia
megismerési konzisztencia (affektív)
megkülönböztetés
megtestesülés
megyésítés
méhészet
Meissner-effektus
meliorizmus
melléküzem
melodráma
méltányosság
méltóság
mélytengeri kutatások
memoár-irodalom
Memorandum-per
memória
mendelizmus
mennyezetfestmények
menotaktikus reakció
mensevikek
mentálhigiénia
Mentoni üzenet, 1971.
mentőszolgálat
mérgezés
meritokrácia
merkantilizmus
mérnökképzés
mérnökök
mérnökpszichológia
mérték
mértéktelenség
mese
mese & hitelesség
mesei fantasztikum
mesekutatás
mesemondás
mesemondók
messianizmus
mester & tanítvány
mesterséges gyémánt
mesterséges holdak
mesterséges környezet
mesterséges megtermékenyítés
mesterséges mutagenezis
mesterséges vér
mestertartás
metaetika
metafarmakogének
metafizika
metafora
metagalaktika
metakommunikáció
metallográfia
metallurgia
metamorfózis
metanyelv
metatudományos diszciplinák
Metcalf-kő
meteorológiai műholdak
meteorológiai prognózis
meteosenzibilitás
metionin-anyagcsere
metodológia & metodika
metonímia
mexikói civilizáció
mezőelmélet
mezőelmélet (pszich.)
mezőenergia
mezőgazdaság
mezőgazdaság (belterjes & külterjes)
mezőgazdaság iparosítása
mezőgazdaság-kutatás
mezőgazdasági árútermelés
mezőgazdasági beruházások
mezőgazdasági botanika
mezőgazdasági egyezmények törvénye, 1866, 1882
mezőgazdasági filmek
mezőgazdasági gépesítés
mezőgazdasági kézikönyv-kiadás
mezőgazdasági könyvkiadás
mezőgazdasági kutatás
mezőgazdasági munka
mezőgazdasági népesség
mezőgazdasági oktatás
mezőgazdasági szakiskolák
mezőgazdasági szakkönyvek
mezőgazdasági szakmunkás-képzés
mezőgazdasági szakszótár
mezőgazdasági szótárkészítés
mezőgazdasági szövetkezeti jog
mezőgazdasági tájegység-típusok
mezőgazdasági társulások
mezőgazdasági termelés
mezőgazdasági termelőszövetkezetek
Mezőgazdasági Termelőszövetkezetek Szervezeti Szabályzata
mezőgazdasági tulajdonviszonyok
mezőgazdasági üzemszervezés
mezon
mezopotámiai irodalom
mezőségi nyelvjárás
mezővárosi kézművesek
micellák
micsurinizmus
migráció
Mihai Viteazul-ereklyék
mihálcfalvi sortűz
mikrobiológia
mikroelektronika
mikrofilm & mikrokártya
mikroklíma
mikrokozmosz
mikronukleáció
mikroorganizmusok
mikroprocesszorok
mikroszociológia
militarizálás
militarizmus
mimaszma (ind. filoz.)
mimesis
mindenhatóság
mindennapi élet
mindennapi tudat
mindentudás
minimál felületek
minmax teoréma
minőség
minőség & mennyiség
minőség (ipari)
minőségellenőrzés
minőségi ugrás
minószi feliratok
mintafelvétel (szociológia)
misztagógia
misztérium
misztériumjáték
miszticizmus
misztifikálás & demisztifikálás
mithraizmus
mítikus magatartás
mítikus metafizika
mitologémák
mitológia
mítosz
mítosz & filmművészet
mítosz (germán)
mítosz technicizálása
Mitteleuropa
mobilitás
mócok
modell
modern & posztmodern
modern dráma
modern drámairodalom
modern építészet
modern fizika
modern irodalom
modern líra
modern művészet
modern művészet & népművészet
modern nyelvoktatás
modern primitívek
modern próza
modern regény
modern színház
modern tánc
modern technológia
modern vegyipar
modern vers
modernizáció
modernizmus
modernizmus & realizmus (irod.)
modernizmus (irod.)
modernizmus (katolikus)
modernség
módszer & tárgy
módszertani historizmus
mohácsi csata
moldvai csángó népdalok
moldvai csángó nyelvjárás
moldvai csángó-magyar telepek
molekuláris biológia
molekuláris botanika
molekuláris genetika
molekuláris patológia
molekulaspekroszkópia
mondatszerkesztés
mondattan
mondókák
monera-elmélet
mongolok
monizmus
monodráma
monogámia
monogámia & magántulajdon
monogámia & poligámia
monografikus módszer
monokultúra
monológus
monopóliumok
monopolkapitalizmus
monopoltőke
Monroe-elv
montázs
Montreali Egyezmény, 1971
monumentális művészet
moralitás
moralitás & jog
moralizálás
morbiditás
morfogenezis
morfopszichológia
morganizmus
mortalitás
mortalitás (Kolozsvár)
Moszkvai Nyilatkozat, 1960
moszkvai pártközi tanácskozás, 1957
motiváció
motiváció & teljesítmény
motiváció (pszich.)
motoros-turizmus
moustieri kultúra
mozgás & kialakulás
mozgás & pontszerűség
mozgásformák
mozgásformák & tudományok osztályozása
mozgáskultúra
mozgásművészet
műalkotás
műalkotás & közönség
műalkotás & műélvező
műalkotás & recepció
műanyagok
műanyagok (textilipari)
műballada
műelemzés
műélvezet
műemlékek
műemlékhasznosítás
műemlékszemlélet
műemlékvédelem
műértés
műfajok
műfordítás
műízlés
műkedvelés
műkedvelő csoportok
műkedvelő néptáncmozgalom
műkereskedelem
műkritika
műleírás
múlt
múlt & jelen
múlt & jövő
multidiszciplinaritás
multifaktoriális betegségek
multinacionális vállalatok
multiplikátor & akcelerátor (közgazd)
műnépiesség
municípiumok
munka
munka & érték
munka & tőke
munka & tudomány
munka (fizikai & szellemi)
munka (produktív & inproduktív)
munka morális megbecsülése
munka szerinti elosztás
munka teleologikus jellege
munkabalesetek
munkabér
munkacsoport
munkaegészségügy
munkaegység
munkaelégedettség (job satisfaction)
munkaerkölcs
munkaerő
munkaerőellátás
munkaerőgazdálkodás
munkaerőképzés
munkaerővándorlás
munkafegyelem
munkafeltételek
munkafolyamat
munkagazdaságtan
munkahelyi torna
munkához való jog
munkaidő
munkaintenzitás
munkajogi felelősségrevonás
munkakészség
munkaközösség
munkakultúra
munkalélektan
munkamegosztás
munkanélküli-segély
munkanélküliség
munkanorma
munkaorvostan
munkapszichológia
munkára nevelés
munkás & alkalmazott
munkás & munka
munkás-argó
munkás-emancipáció
munkás-papok szervezete
munkás-paraszt szövetség
munkás-szociográfia
munkásdalok
munkásegyetemek
munkásegységfront, 1944 április
munkásfolklór
munkáshagyományok
munkásirodalom
munkásiskolák (esti)
munkásklubok
munkáskultúra
munkásmozgalmi énekek
munkásmozgalom
munkásmozgalom & kisebbségi kérdés
munkásmozgalom (nemzeti & nemzetközi)
munkásmozgalom, román, 1907
munkásmozgalomtörténet
munkásnevelés
munkásnők
munkásönigazgatás
munkásosztály
munkásosztály & burzsoázia
munkásosztály & szocializmus
munkásosztály szellemi arculata
munkásosztály vezető szerepe
munkássajtó
munkásszálás
munkásszínjátszás
munkástanács
munkástelepülések
munkastílus & érvényesülés
munkaszervezés
munkaszükséglet
munkateljesítmény
munkatermelékenység
munkatermelékenység & életszínvonal
munkatermelékenység & társadalmi haladás
munkatörvénykönyv, 1972
munkával szembeni elvárások
munkavédelem
müon
műsorpolitika
műszaki alkotás
műszaki anyagi alap
műszaki civilizáció
műszaki értelmiség
műszaki fejlesztés
műszaki felszereltség (mezőgazd.)
műszaki fordítás
műszaki haladás
műszaki haladás & erkölcs
műszaki irodalom
műszaki ismeretek
műszaki képzés
műszaki közírás
műszaki műveltség
műszaki nevelés
műszaki norma
műszaki nyelv
műszaki oktatás
műszaki szótárszerkesztés
műszaki tervezés
műszaki tudományok
műszaki-gyakorlati képzés
műszaki-oktatás
műszaki-tudományos forradalom
műszaki-tudományos forradalom & szocializmus
műszaki-tudományos haladás
műszer & tárgy
mutáció
mutagének
műtrágya
művelődés & kultúra
művelődési élet
művelődési otthon
művelődési patternek
művelődési statisztika
művelődésszociológia
művelődéstörténet
műveltség
műveltség (népi & urbánus)
műveltségeszmény
műveltségi igényszint
műveltségmodell
művészet
művészet & betegség
művészet & erkölcs
művészet & játék
művészet & műkritika
művészet & népművészet
művészet & politika
művészet & sport
művészet & szabadság
művészet & tagadás
művészet & társadalom
művészet & technika
művészet & történelem
művészet & tudomány
művészet & valóság
művészet (alkalmazott & autonóm)
művészet (funkciói)
művészet (primitív & modern)
művészetelmélet
művészeti oktatás
művészetpedagógia
művészetpszichológia
művészetszociológia
művészetterápia
művészfilm & tömegfilm
művészi fényképezés
művészi alkotás
művészi élmény
művészi érzékelés
művészi forma
művészi gőg
művészi hajlam
művészi igazság
művészi imitáció
művészi ízlés
művészi jelentés
művészi jelző
művészi kép
művészi képzelet
művészi kommunikáció
művészi közlés
művészi megjelenítés
művészi nyelv
művészi struktúra
művészi szemlélet
művészi szféra
művészi tehetség
művésziesség
művészszínház
muzeológia
múzeumlátogatás
múzeumok
muzsika

kapcsolódó
» a Korunk honlapja
» Korunk repertórium 1926-1940
» Korunk repertórium 1990-2000
további repertóriumok

» A Székely Nemzeti Múzeum periodika katalógusa
» Ellenzék repertórium 1918-1924
» Erdélyi Fiatalok repertórium 1930-1940
» Erdélyi Figyelő repertórium
» Erdélyi Helikon repertórium 1928-1944
» Erdélyi Irodalmi Szemle repertórium 1924-1929
» Erdélyi Iskola repertórium
» Erdélyi Lapok repertórium 1908-1913
» Erdélyi Magyar Hírügynökség repertórium 1983–1989
» Erdélyi Múzeum repertórium (1874-1917, 1930-1937)
» Erdélyi Múzeum repertórium 1938-1947
» Erdélyi Tudósító repertórium 1932-1943
» Független Újság repertórium 1934-1940
» Haladás repertórium 1911–1912
» Hitel repertórium 1935-1944
» Ifjú Erdély repertórium (1927-1932; 1939-1940)
» Igaz Szó repertórium 1953–1962
» Kalotaszeg repertórium 1890-2000
» Korunk repertórium 1957-1989
» Korunk repertórium 1990-2000
» Látó repertórium 1990-2007
» Magyar Kisebbség repertórium 1922-1942
» Magyar Kisebbség repertórium 1995-2004
» Művelődés repertórium 1976-1985
» Művelődés repertórium 2000-2004
» Művészet – Új Élet – Erdélyi Figyelő (1958–1996)
» Nagyvárad / Szabadság repertórium 1920–1938
» Napkelet repertórium 1920-1922
» Nyelv és Irodalomtudományi Közlemények repertórium 1957-1990
» Pásztortűz repertórium 1921-1944
» Provincia repertórium 2000-2002
» Statisztikai Tudósító repertórium 1933-1944
» Székelyföld repertórium 1997 - 2011
» Székelység repertórium 1931-1943
» Szellem és Élet repertórium 1936-1944
» Temesvári Hírlap repertórium 1927-1930
» Termés repertórium 1942-1944
» TETT - Természet, Ember, Tudomány, Technika. A Hét tudományos ismeretterjesztő melléklete. Repertórium 1977-1993
» Új Élet repertórium 1958–1969
» Utunk repertórium 1946–1965
» Vereins für siebenbürgische Landeskunde (1840-1944) repertóriuma
» Zord Idő repertórium 1919-1921

 
 

(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2022
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi zéradék