meister róbert
Korunk repertórium 1957-1989

 

       bibliográfiák   » korunk repertórium 1957-1989
    év 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989
 
  szerző a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w x y z  
  intézmény a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w x y z  
  helymutató a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w x y z  
  tárgyszó a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w x y z  
  névmutató a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w x y z  
  szakmutató a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w x y z  
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű szűkítés -  
    a betű: 435 tárgyszó

| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm

 


abortusz
absztrakció
absztrakcionizmus (építészet)
absztrakt & konkrét
absztrakt munka
absztrakt művészet
abszurd
abszurd dráma
abszurd irodalom
acélipar
Acta Hargitensia-profil
ad hoc diplomácia
adaptáció
adatbank
adatbázis-termelés
adatfeldolgozás
adathordozó dokumentumok
adatközlés (etn.)
adatstruktúra (relational data structures)
adatszolgáltatás
adatvédelem
addikció (gyógyszer -)
Addisz-Abebai értekezlet, 1993
adminisztráció
adománymúzeum
adópolitika
adottság (filoz.)
Ady-bibliográfia
Ady-emlékek
Ady-fordítások
Ady-kultusz
Ady-kutatás
Afrika-kutatás
afrikai államközösség
afrikai egészségügy
afrikai gazdaság
afrikai irodalom
afrikai kultúra
afrikai mezőgazdaság
afrikai munkásmozgalom
afrikai nyelvek
afrikai politikai rendszerek
afrikai személyiség
afrikai televízió
afrikai urbanizáció
ágazati kapcsolatok
agitáció
agrár-munkaerőfölösleg
agrár-ökoszisztémák
agrár-olló
agrárcsalád
agrárforradalom
agráripari központok
agrárirodalom, 17. század
agrárjog
agrárnépsűrűség
agrárpolitika
agrárproletáriátus
agrárreform (romániai, 1921]
agrárreform (romániai, 1945)
agrárreform (romániai,1864)
agrárszakemberek
agrártörténetírás
agrártörvényhozás
agrárválság
agresszió
agresszivitás
agrocönózis
agronómus-képzés
agy & számítógép
agyagművesség
agykutatás
agyműködés
AIDS
ajándékozás
akarat & cselekvés
akceleráció
akkulturáció
aktív népesség
aktív pihenés
aktív szociológia (Wright Mills)
aktivizálás (ped.)
aktivizmus fiziológiája
akupunktúra
akusztikai jelenség & zene
akvarisztika
alany & állítmány
alap & felépítmény
alapismeretek oktatása
alapszókincs
alaptudományok
ALARA-elv
álattan-oktatás
áldozat
algatermesztés
algebra
algoritmus
alkalmasságvizsgálat
alkalmazkodás
alkalmazott grafika
alkalmazott nyelvészet
alkalmazott tudományok
alkati tulajdonságok
alkímia
alkoholfogyasztás
alkoholizmus
alkotás
alkotmány (csehszlovák, 1960 )
alkotmány (román, 1886)
alkotmány (román, 1948)
alkotmány (román, 1965)
alkotmányjog
alkotó gondolkodás
alkotói szabadság & felelősség
alkotóképesség
állam
állam & gazdaság
állam & iskola
állam & jog
állam & párt
állam & polgári társadalom
államadósság
államelmélet
államépítés
államforma
államhatalmi- és igazgatási szervek
állami & szövetkezeti tulajdon
állami gazdaságok
állami himnusz, (román,1977)
állami hitel
állami költségvetés
állami központosított alap (mezőgazd)
állami monopolkapitalizmus
állami nyelvvédelem
állami tervjavaslat, 1960.
államigazgatás
államigazgatási jog
államkölcsönök
államközi kapcsolatok
állammonopolista kapitalizmus
államnyelv
államosítás
állampolgári bizottságok
állampolgári jogok & kötelezettségek
államrezon
államszervezet
állatállomány-számbavétel
állati kommunikáció
állatifehérje-szükséglet
állatkísérletek
állatlélektan
állatmigráció
állatnemesítés
állattenyésztés
állattenyésztés & földművelés
allegória
allergológia
állóalap
allodium
álom
általános & különös
általános & sajátos
általános egyensúlyelmélet
általános műveltség
általános relativtáselmélet
általános választójog
általános- és szakképzés
általánosítás
alternatív energia
alternatív gyógyászat
alternatív kultúra
alternatív realitás
altruizmus
áltudományok
alultápláltság
alumíniumipar
alvászavar
amatőr művészet
amatőr színjátszás
ambidextria
ambientális művészet
Amerika felfedezése
amerikaellenesség
amerikai atomdiplomácia
amerikai békehadtest
amerikai bűnözés
amerikai demokrácia
amerikai deszkriptív nyelvészet
amerikai drámairodalom
amerikai egészségügy
amerikai elit
amerikai elnökválasztás
amerikai értelmiség
amerikai farmerek
amerikai felsőoktatás
amerikai feminizmus
amerikai filmipar
amerikai filozófia
amerikai fináncoligarchia
amerikai függetlenségi háború
amerikai gazdaság
amerikai hadiipar
amerikai hegemónia
amerikai hírszerzés
amerikai horvátok
amerikai igazságszolgáltatás
amerikai irodalom
amerikai izolacionizmus
amerikai közvélemény
amerikai külpolitika
amerikai kultúra
amerikai marxizmus
amerikai néger művészet
amerikai négerkérdés
amerikai neoliberalizmus
amerikai nők
amerikai oktatás
amerikai polgárjogi mozgalom
amerikai politika
amerikai radikális diákmozgalmak
amerikai sajtó
amerikai segélypolitika
amerikai szellemiség
amerikai színház
amerikai szociológia
amerikai szovjetológia
amerikai társadalom
amerikai tőkeexport
amerikai történelem
amerikai tudomány
amerikai-francia viszony
amerikanizmus
amerindiánok
amniocentézis
amortizáció
amphetamin
anafilaxis
analfabetizmus
analitikus filozófia
analógia
anamodika
anarchizmus
anarcho-szindikalizmus
andrológia
anekdota
anglofónia
angol & amerikai nyelv
angol & francia viszony
angol drámairodalom
angol empirizmus
angol esszé
angol felsőoktatás
angol gazdaság
angol gyarmatbirodalom
angol írásmód
angol irodalom
angol konzervatív párt
angol kultúra
angol munkásmozgalom
angol oktatási rendszer
angol polgári forradalom
angol potréfestés
angol repülőgépipar
angol sajtó
angol szénipar
angol színház
angol történelemkutatás
angol-amerikai viszony
angol-európai viszony
angol-francia viszony
angol-francia-szovjet tárgyalások, 1939
animizmus
Annales-iskola
anómia
Anschluss, 1938
antianyag
antibiotikumok
antibiózis
anticipáló tükrözés
antidogmatizmus
antifasizmus
antigének
antihitlerista háborús veteránok
antiimperialista mozgalmak
antiintellektualizmus
antik tragédia
antikommunizmus
antinaturalizmus
antinómia
antiproton
antiromantika
antiszemitizmus
antitrinitarizmus
antropocentrizmus
antropogenézis
antropológia
antropometria
antropomorfizmus
anya & gyermek kapcsolat
anya- és gyermekgondozás
anyag
anyagcsere
anyaggazdálkodás
anyagi érdekeltség
anyagvizsgálat
anyajog
anyanyelv
anyanyelv & idegen nyelv
anyanyelv & szaknyelv
anyanyelv & vizuális kultúra
anyanyelvhasználat
anyanyelvi nevelés
anyanyelvi oktatás
anyanyelvű ismeretterjesztés
anyanyelvű műszaki könyvkiadás
anyanyelvű művelődés
anyanyelvű oktatás
anyanyelvűség, 17. sz.
anyaság
apácai faluközösség
Apáczai-kutatás
apahidai kincslelet
apartheid
apiterápia
apolitizmus
Apollo-program
Approbatae Constitutiones
ár (közgazd.)
arab államok
arab felszabadító mozgalmak
arab filozófia
arab irodalmi nyelv
arab irodalom
arab kőolaj
arab kultúra
arab-izraeli konfliktus
arabok
aradi munkásmozgalom
aradi színjátszás
aradi vértanúk
áramforrások
áramszolgáltatás
áramtermelés
arany középút
Arany-ábrázolások
Arany-filológia
Arany-kéziratok
aranydeviza
aranymetszés
Aranyosgyéres címere
aranystandard
aranytermelés
archeológia
archetípus
arisztotelészi logika
armalisták
ármentesítés
Arrhenius elektrolit-elmélete
ártatlanság vélelme
artikulációs bázis (lingv.)
árú
árúalap
árúcsere
árúforgalom
árúkereslet és fogyasztás
árúösszetétel
árúpropaganda
árúszállítás
árútermelés
árútőzsde & értéktőzsde
árútulajdonjog
árvíz, 1970
árvíz, 1974
árvíz, 1975
asszimetria
asszimiláció
asszírológia
ásvány- és hévízkutatás
ásványi nyersanyagellátás
ásványtan
ásványvíz
aszkézis
aszteroidák
asztrofizika
asztronómia
ateizmus
Athéni proklamáció
átlagos életkor
atlanti nukleáris haderő (MLF)
Atlantisz-kérdés
átmeneti rítusok
átok
atom
atombomba
atomcsend-egyezmény
atomdoktrina
atomelmélet
atomenergia
atomerőművek
atomfegyver-mentes övezet
atomfegyverkezés
atomfizika
atomháború
atomipar
atomkor
atomnagyhatalmak
atomóra
atomrobbantás
atomsorompó-szerződés
atomtengeralattjárok
atonális zene
átöröklés
audio-vizuális eszközök
audio-vizuális kultúra
audiovizuális műelemzés
ausztráliai irodalom
ausztráliai munkásmozgalom
ausztromarxizmus
autogenézis
automatizálás
automatizmus & észszerűség
autonómia
autopoietika
avantgarde
avarkor
avasiak
axiológia
axióma
axiomatikus módszer
azonosság
ázsiai despotizmus
ázsiai irodalom
ázsiai társadalomtudományok
ázsiai termelési mód
aztékok

kapcsolódó
» a Korunk honlapja
» Korunk repertórium 1926-1940
» Korunk repertórium 1990-2000
további repertóriumok

» A Székely Nemzeti Múzeum periodika katalógusa
» Ellenzék repertórium 1918-1924
» Erdélyi Fiatalok repertórium 1930-1940
» Erdélyi Figyelő repertórium
» Erdélyi Helikon repertórium 1928-1944
» Erdélyi Irodalmi Szemle repertórium 1924-1929
» Erdélyi Iskola repertórium
» Erdélyi Lapok repertórium 1908-1913
» Erdélyi Magyar Hírügynökség repertórium 1983–1989
» Erdélyi Múzeum repertórium (1874-1917, 1930-1937)
» Erdélyi Múzeum repertórium 1938-1947
» Erdélyi Tudósító repertórium 1932-1943
» Független Újság repertórium 1934-1940
» Haladás repertórium 1911–1912
» Hitel repertórium 1935-1944
» Ifjú Erdély repertórium (1927-1932; 1939-1940)
» Igaz Szó repertórium 1953–1962
» Kalotaszeg repertórium 1890-2000
» Korunk repertórium 1957-1989
» Korunk repertórium 1990-2000
» Látó repertórium 1990-2007
» Magyar Kisebbség repertórium 1922-1942
» Magyar Kisebbség repertórium 1995-2004
» Művelődés repertórium 1976-1985
» Művelődés repertórium 2000-2004
» Művészet – Új Élet – Erdélyi Figyelő (1958–1996)
» Nagyvárad / Szabadság repertórium 1920–1938
» Napkelet repertórium 1920-1922
» Nyelv és Irodalomtudományi Közlemények repertórium 1957-1990
» Pásztortűz repertórium 1921-1944
» Provincia repertórium 2000-2002
» Statisztikai Tudósító repertórium 1933-1944
» Székelyföld repertórium 1997 - 2011
» Székelység repertórium 1931-1943
» Szellem és Élet repertórium 1936-1944
» Temesvári Hírlap repertórium 1927-1930
» Termés repertórium 1942-1944
» TETT - Természet, Ember, Tudomány, Technika. A Hét tudományos ismeretterjesztő melléklete. Repertórium 1977-1993
» Új Élet repertórium 1958–1969
» Utunk repertórium 1946–1965
» Vereins für siebenbürgische Landeskunde (1840-1944) repertóriuma
» Zord Idő repertórium 1919-1921

 
 

(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2022
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi zéradék