meister róbert
Korunk repertórium 1957-1989

 

       bibliográfiák   » korunk repertórium 1957-1989
    év 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989
 
  szerző a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w x y z  
  intézmény a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w x y z  
  helymutató a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w x y z  
  tárgyszó a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w x y z  
  névmutató a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w x y z  
  szakmutató a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w x y z  
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű szűkítés -  
    r betű: 582 tárgyszó

| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm

 


rablógazdálkodás
rabszolgaság
ráció
racionális hit
racionális törzsszám
racionális utópia
racionalitás
racionalizáció
racionalizmus
racionalizmus & irracionalizmus
radikális politikai gazdaságtan
radikalizmus
rádió
radioaktív bomlás
radioaktív izotópok
radioaktív nyomjelzés
radioaktív sugárzás
radioaktiv szennyeződés
radioaktív tartósítás (élelmiszerek)
radioaktív vizek
radioaktivitás
radiobiológia
radiocézium
rádiócsillagászat
radiofarmakonok
rádiófizika
rádióhullámok
radioizotopok
radiojód
radiokarbon módszer
radiológiai diagnosztika
radioökológia
rádiós beszéd
rádiótechnika
rádióteleszkóp
ragadozó madarak
ragadozóírtás
ragadványnevek
Rajna-Majna-Duna víziút
rajzfilm
rajzoktatás
rakétafegyverek
rakétatechnika
rákkutatás
Rákóczi-mondakör
Ramsay-csoport
Ranger-program
Rapacki-terv
rasszizmus
Ratio Educationis
ravaszság
reakciókinetika
reálbér
reális & ideális
reális egzisztencia
realista & absztrakt művészet
realista színművészet
realista társadalomszemlélet
realizmus
reanimálás (orvostud.)
recepció
recepcióesztétika
redundancia
referenciális tévedés
reform & forradalom
reformáció
reformizmus
reformkor
reformnacionalizmus
regenerálódás
regény
regényeposz
regényhős
regényírás
regényszociológia
régi magyar irodalom
régi magyar nyelv
régi román sajtó
regionális nyelvek
regionális nyelvtérkép
rehabilitálás
Reichstag-égés
reizmus
rejtett tanterv
rekatolizáció
reklám
reklám-jövedelmek
reklám-pszichózis
reklámfilm
reklámgrafika
reklámipar
reklámköltségek
reklámtechnika
relációelmélet (mat.)
relativista kozmogónia
relativitás-elmélet
relativizmus
relevancia
Remembrance-Day
remény
rendező & drámaíró
rendezőcentrikusság
rendezői színház
rendi társadalom
rendszer & környezet
rendszeranalízis & szintézis
rendszerdeterminizmus
rendszerek önszabályozása
rendszerelmélet
rendszerelmélet & társadalmi determinizmus
rendszermodell
rendszerprekurzor
rendszerváltás
reneszánsz
reneszánsz építészet
reneszánsz humanizmus
repertoárvizsgálat
repetabilitás
replikáció (idő és térbeli)
reprivatizálás
reprodukció
repülőgép-eltérítés
repülőgép-gyártás
res nullius & res communis omnium"
restaurálás
rész & egész
részvénytársaságok
részvételi demokrácia
retardáció
rétegsajátos nyelvhasználat
retikuláris formáció
retinakép & érzékelt kép
retrovírus
reuma
reverzibilitás & irreverzibilitás
revizionizmus
revizionizmus (marxista)
revizionizmus (osztrák)
révület
rézbányászat
rezonancia-részek
rideg állattartás
rifkabil háború
rikai töltésvonulat
rím
riport
riportelemzés
Risorgimento
ritmus
ritmus & kép
ritualizálás
rítus
robot
Rockefeller Report
rockzene
rokkantfoglalkoztatás
rokonság & szocializáció
rokonsági elnevezések
rokonsági kapcsolat
rokonságtudat
római civilizáció
római irodalom
római kor
római limes
római mezőgazdaság
rómaiak
román & szász kapcsolatok
román agrárpolitika
román agrárrendszer
román állatfiziológiai kutatások
román antifasiszta ellenállás
román Arany-fordítások
román avantgarde
román biológiai kutatás
román cukorgyártás
román Dante-fordítások
román diplomácia
román dokumentumfilm
román drámairodalom
román egészségügy
román egyesülés, 1918
román elektronikai ipar
román élelmiszeripar
román energetika
román energiagazdálkodás
román ENSZ diplomácia, 1965
román építőipar
román esztétika
román etnikai specifikum
román faipar
román faluközösségek
román faluszociográfia
román fasizmus
román fejedelmségek egyesülése, 1859
román felsőoktatás
román festészet
román film
román filmszociográfia
román filozófia
román földbérlet-rendszer
román földtulajdonjog
román folklór
román függetlenség
román függetlenségi háború, 1877
román gazdaság
román gazdaság, 19. sz.
román gazdaság, 1921-1939
román gazdaság, 1951-1956
román gazdaság, 1965-1985
román gazdaság, 1971-1975
román gazdaság, 1976-1980
román gazdaság, 1980-
román gazdaság, 1984
román gazdaságpolitika
román geológia
román gépgyártóipar
román gyógyszeripar
román gyümölcstermesztés
román halgazdálkodás
román határőrség
román hírügynökség
román historiográfia
román intervenció, 1919
román ipar
román ipari szerkezet
román ipari termelés
román irodalmi nyelv
román irodalmi sajtó
román irodalom
román irodalomelmélet
román irodalomkritika
román irodalomtörténet
román iskolai oktatás
román katona-folklór
román képzőművészet
román kisebbségpolitika
román kisipar
román kolindák
román költészet
Román Kommunista Párt K.B. pelnárisa, 1971 november
Román Kommunista Párt Központi Bizottságának Tézisei (1969)
Román Kommunista Párt megalakítása
Román Kommunista Párt X. Kongresszusának Irányelvei (tervezet)
Román Kommunista Párt-áprilisi tézisek
Román Kommunista Párt-irányelv tervezet, 1966
Román Kommunista Párt-konferencia
Román Kommunista Párt-kongresszus
Román Kommunista Párt-plenáris
Román Kommunista Párt-porgramtervezet
Román Kommunista Párt-program
Román Kommunista Párt-Szervezeti Szabályzat
román könnyűipar
román könyvkiadás
román kőolajipar
román közgazdaság
román külkereskedelem
román külpolitika
román külpolitika, 1919-1939
román külpolitika, 1939
román kultúra
román leszerelési javaslatok
román logika
román Madách-fordítások
román magfizika
román marxizmus
román matematika
román metróépítés
román mezőgazdaság
román mezőgazdaság 1950-1984
román Miatyánk-szövegek
román monarchia
román monopolkapitalizmus
román műanyagipar
román műemlékvédelem
román munkásmozgalom
román munkásmozgalom, -1916
román munkásmozgalom, 1877-1878
román munkásmozgalom, 1893-1900
román munkásmozgalom, 1900-1910
román munkásmozgalom, 1914-1944
román munkásmozgalom, 1916-1921
román munkásmozgalom, 1917-1944
román munkásmozgalom, 1918
román munkásmozgalom, 1918-1939
román munkásmozgalom, 1933
román munkásmozgalom, 1933-1944
román munkásmozgalom, 1935-1940
román munkásmozgalom,1918-1939
román munkásmozgalom1893-1982
román munkásosztály
Román Munkáspárt Központi Vezetőségének 1956. évi decemberi Határozata
Román Munkáspárt-kongresszus
Román Munkáspárt-plenáris
román munkássajtó
román műtrágyaipar
román nehézipar
román német viszony, 1940-1944
román nemzet
román nemzeti állam
román nemzeti mozgalom
román nemzeti mozgalom, 1848-1859
román nép (kialakulása)
román népballadák
román népélet
román népességpolitika
román népi építészet
román népi koreográfia
román népköltészet
román népművészet
román népoktatás
román népzene, könyvismertető
román nyelv hangrendszere
román nyelvészet
román nyelvfejlődés
román nyelvhasználati jog
román nyelvi hatás
román nyelvismeret
román nyelvművelés
román nyelvoktatás
román nyelvstruktúra
román nyelvtörténet
román nyersanyagforrások
román nyomdaipar
román oktatásügy
román onomasztika
román orvostudomány
román ősnyomtatványok
román parasztlázadás, 1907
román parasztság
román pásztorlási formák
román pénzügyi politika
román Petőfi-fordítások
román Petőfi-recepció
román petrokémia
román polgári demokrácia
román politológia
román posta- és hírközlés
román preromantika
román próza
román pszichológia
román publicisztika
román regény
román republikanizmus
román romantika
román sajtó
román semlegességi törekvések
román sport
román stilisztika
román szakszervezeti mozgalom
román számítógép-ipar
román szimbolizmus
román színjátszás
román szocialista jogrend
román szocialista mozgalom
román szociológia
román szövetkezeti jog
román szövetkezeti mozgalom
román társadalom
román társadalomkutatás
román településrendszer
román televízió
román természettudomány
román természetvédelem
román történelem
román törvényhozás
román tudományosság
román turizmus
román üvegipar
román városhálozat
román városkategóriák
román városszociológia
román vasúthálózat
román vegyészet
román vegyipar
román zene
román-afrikai kapcsolatok
román-amerikai együttműködés
román-ciril paleográfia
román-francia kapcsolatok
román-lengyel kapcsolatok
román-magyar népzenei kölcsönhatások
román-magyar szótár
román-magyar történészvita
román-magyar-szász kapcsolatok
román-német gazdasági szerződés, 1939.
román-német kapcsolatok
román-orosz egyezmény, 1877
román-orosz kapcsolatok
román-spanyol kapcsolat
román-szász kapcsolatok
román-szovjet fegyverszünet, 1918
román-szovjet kapcsolatok
Románia flórája
Románia népessége
Románia népessége, 1956
románia népessége, 1959
románia népessége, 1967egyetemi felvételi vizsga
Románia népessége, 1979
Románia népessége, 1980
Románia népessége, 1982
Románia népessége, 1983
Románia, 1821-1907
Románia, 1848. június 11.
Románia, 1889-1900
Románia, 1910-1938
Románia, 1912-1939
Románia, 1920-1925
Románia, 1920-1939
Románia, 1920-1944
Románia, 1930-1937
Románia, 1938-1940
Románia, 1938-39
Románia, 1944-1945
Románia, 1957
romániai antifasiszta ellenállás
romániai baloldali irodalom
romániai demográfiai kutatások
romániai egyetemi ifjúság, 1935-1938
romániai felsőoktatás
romániai feltalálók
romániai filmklubok
romániai historiográfia
romániai holokauszt
romániai ipari forradalom
romániai iparosítás
romániai komparisztika
romániai könyvkiadás
romániai könyvtárak
romániai könyvterjesztés
romániai lengyelek
romániai magyar szakirodalmi könyvkiadás
romániai magyar bábszínjátszás
romániai magyar balladaköltészet
romániai magyar diákszínjátszás
romániai magyar drámairodalom
romániai magyar filmkritika
romániai magyar filozófiai irodalom
romániai magyar főiskolás mozgalmak
romániai magyar folklór
romániai magyar gazdasági irodalom
romániai magyar gyermek- és ifjúsági irodalom
romániai magyar historiográfia
romániai magyar irodalom
romániai magyar irodalom (a - funkciói)
romániai magyar irodalom (vita)
romániai magyar irodalom, 1919-1944
romániai magyar irodalom-oktatás
romániai magyar irodalomkritika
romániai magyar irodalomkutatás
romániai magyar irodalompolitika
romániai magyar irodalomszociológia
romániai magyar irodalomtörténet
romániai magyar irodalomtörténetírás
romániai magyar irodalomtudomány
romániai magyar ismeretterjesztés
romániai magyar képzőművészet
romániai magyar könyvkiadás
romániai magyar könyvkiadás, 1918-1944
romániai magyar koreográfia
romániai magyar kultúra
romániai magyar líra
romániai magyar média
romániai magyar műkritika
romániai magyar műszaki értelmiség
romániai magyar műszaki könyvkiadás
romániai magyar művelődés
romániai magyar művelődéstörténet
romániai magyar művészet
romániai magyar művészeti közírás
romániai magyar művészettörténeti irodalom
romániai magyar népdalok
romániai magyar népesség
romániai magyar népiesség
romániai magyar népköltészet
romániai magyar néprajz-kutatás
romániai magyar néprajzi tájak
romániai magyar népzene
romániai magyar nyelvészeti kutatás
romániai magyar nyelvjárások
romániai magyar nyelvű mezőgazdasági szakirodalom
romániai magyar nyelvű oktatás
romániai magyar nyelvű társadalomtudományi könyvkiadás
romániai magyar orientalisztika
romániai magyar próza
romániai magyar regény
romániai magyar riport
romániai magyar sajtó
romániai magyar szavalóművészet
romániai magyar szellemi élet
romániai magyar színház
romániai magyar színjátszás
romániai magyar társadalom
romániai magyar társadalomtudományos irodalom
romániai magyar természettudományos irodalom
romániai magyar történetírás
romániai magyar tudományos könyvkiadás
romániai magyar tudományosság
romániai magyar tv-adás
romániai magyar zeneoktatás
romániai magyar zeneszerzés
romániai magyarok
romániai magyarságtudat
romániai metatudományos könyvkiadás
romániai munkásmozgalom
romániai munkásmozgalom, 1868
romániai munkásmozgalom, 1883-1918
romániai munkásmozgalom, 1912-1944
romániai munkásmozgalom, 1917-1921
romániai munkásmozgalom, 1918
romániai munkásmozgalom, 1918-1919
romániai munkásmozgalom, 1918-1921
romániai munkásmozgalom, 1918-1928
romániai munkásmozgalom, 1918-1945
romániai munkásmozgalom, 1919-1921
romániai munkásmozgalom, 1921-1924
romániai munkásmozgalom, 1921-1930
romániai munkásmozgalom, 1924-1931
romániai munkásmozgalom, 1925-1944
romániai munkásmozgalom, 1927-1928
romániai munkásmozgalom, 1933-1935
romániai munkásmozgalom, 1933-1939
romániai munkásmozgalom, 1933-1944
romániai munkásmozgalom, 1934
romániai munkásmozgalom, 1934-1938
romániai munkásmozgalom, 1936-1939
romániai munkásmozgalom, 1940-1944
romániai múzeumtípusok
romániai német irodalom
romániai német könyvkiadás
romániai német kultúrális élet
romániai német művészet
romániai német sajtó
romániai német tannyelvű iskolák
romániai német történetírás
romániai németek
romániai örmények
romániai osztályszerkezet
romániai pszichológiai irodalom
romániai régészeti kutatások
romániai szakszervezeti mozgalom
romániai szász nyelvjárás
romániai szászok
romániai szerb irodalom
romániai szerb-horvát művelődés
romániai színjátszás
romániai színműirodalom
romániai szláv népzene
romániai szlovák irodalom
romániai szlovákok
romániai szocialista irodalom
romániai szocialista mozgalom
romániai szocializmus
romániai szótár-kiadás
romániai sztrájkmozgalmak
romániai török-tatár népzene
romániai tudományos kutatás
romániai vasutassztrájk, 1933
romániaiság
romanizáció
románok eredete
romantika
romantika & forradalmiság
romantika & klasszika
romantika & mítikus archetípus
romantika & mitológia
romantika & realizmus
romantika - esztétikai tér
romantikus szocializmuskép
Rosenberg-per
rossz & hamis
rosszakarat
Rotschild-család
rovarírtószerek
rovásírás
rovinei csata, 1934
rozáriumok
rózsatermesztés
rugalmas gyártási rendszerek
rugalmas reagálás
ruházkodás
ruralizáció
rutin

kapcsolódó
» a Korunk honlapja
» Korunk repertórium 1926-1940
» Korunk repertórium 1990-2000
további repertóriumok

» A Székely Nemzeti Múzeum periodika katalógusa
» Ellenzék repertórium 1918-1924
» Erdélyi Fiatalok repertórium 1930-1940
» Erdélyi Figyelő repertórium
» Erdélyi Helikon repertórium 1928-1944
» Erdélyi Irodalmi Szemle repertórium 1924-1929
» Erdélyi Iskola repertórium
» Erdélyi Lapok repertórium 1908-1913
» Erdélyi Magyar Hírügynökség repertórium 1983–1989
» Erdélyi Múzeum repertórium (1874-1917, 1930-1937)
» Erdélyi Múzeum repertórium 1938-1947
» Erdélyi Tudósító repertórium 1932-1943
» Független Újság repertórium 1934-1940
» Haladás repertórium 1911–1912
» Hitel repertórium 1935-1944
» Ifjú Erdély repertórium (1927-1932; 1939-1940)
» Igaz Szó repertórium 1953–1962
» Kalotaszeg repertórium 1890-2000
» Korunk repertórium 1957-1989
» Korunk repertórium 1990-2000
» Látó repertórium 1990-2007
» Magyar Kisebbség repertórium 1922-1942
» Magyar Kisebbség repertórium 1995-2004
» Művelődés repertórium 1976-1985
» Művelődés repertórium 2000-2004
» Művészet – Új Élet – Erdélyi Figyelő (1958–1996)
» Nagyvárad / Szabadság repertórium 1920–1938
» Napkelet repertórium 1920-1922
» Nyelv és Irodalomtudományi Közlemények repertórium 1957-1990
» Pásztortűz repertórium 1921-1944
» Provincia repertórium 2000-2002
» Statisztikai Tudósító repertórium 1933-1944
» Székelyföld repertórium 1997 - 2011
» Székelység repertórium 1931-1943
» Szellem és Élet repertórium 1936-1944
» Temesvári Hírlap repertórium 1927-1930
» Termés repertórium 1942-1944
» TETT - Természet, Ember, Tudomány, Technika. A Hét tudományos ismeretterjesztő melléklete. Repertórium 1977-1993
» Új Élet repertórium 1958–1969
» Utunk repertórium 1946–1965
» Vereins für siebenbürgische Landeskunde (1840-1944) repertóriuma
» Zord Idő repertórium 1919-1921

 
 

(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2022
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi zéradék