meister róbert
Korunk repertórium 1957-1989

 

       bibliográfiák   » korunk repertórium 1957-1989
    év 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989
 
  szerző a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w x y z  
  intézmény a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w x y z  
  helymutató a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w x y z  
  tárgyszó a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w x y z  
  névmutató a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w x y z  
  szakmutató a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w x y z  
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű szűkítés -  
    k betű: 675 tárgyszó

| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm

 


kabarok
kábító- és serkentőszerek
kábítószer & bűnözés
kábítószer (kereskedelem & fogyasztás)
káderpolitika
Kafka-recepció
kafkaizmus
Kájoni-kutatás
kaláka
kalandostársaságok
kalcitonin
kalcium
Kalevala
kalogathia
kalóriaszükséglet
Kalotaszeg-bibliográfia
kalotaszegi háziipar
kalotaszegi mezőgazdaság
kalotaszegi népművészet
kalotaszegi településhálozat
kalotaszegi ünnepi szokások
kalotaszegi varottasok
Kaluza-Klein-elmélet
kálvinizmus
kályhacsempék
kamarazene
kamaszkor l.: serdülőkor
kanadai irodalom
kanadai reformok
kanadai világkiállítás, 1967
kánon
káoszkutatás
kapcsolatháló
kapitalizmus
kapitalizmus & bűnözés
kapitalizmus & ipari forradalom
kapitalizmus & szabadság
kapitalizmus & szocializmus
kapitalizmus (afrikai)
kapitalizmus (modern)
kapitalizmus válsága
káptalani iskolák
kardiológia
karikatúra
kariotípus
karizmatikus vezetésmodell
káromkodás
kártalanítási igény
kártérítési felelősség
kartéziánizmus
karvezetés
kassai bombázás, 1941
katalán irodalom
katarzis
katasztrófa-elmélet
kategorikus imperativus
katolicizmus
katolicizmus & nácizmus
katolicizmus (integrizmus & nyílt)
katolikus egyház
katolikus gazdasági kulcspozíciók
katolikus szociális doktrína
katolikus szociológia
katolikusok
katona-státus
katonacsalád
katonai kiadások
katonai kutatások
katonai pszichológia
katonai támaszpontok
katonalevelek (első világháború)
Kautsky-levél
kavitációkutatás
kazahok
kazár kaganátus
kazettás mennyezetek
kegyetlenség
kelátterápia
kelet-afrikai gazdaság
kelet-európai civilizáció
kelet-európai film
kelet-európai ipari forradalom
kelet-európai irodalom
kelet-európai művészet
kelet-európai nemzeti mozgalmak
kelet-európai népzene
kelet-nyugati kapcsolatok
keleti mezőgazdaság
kelta civilizáció
kémiai kötés
kémiai közlemények
kémiai mozgásformák
kémiai Nobel-díj, 1965
kémiai reakció
kemizálás
kemotaxonómia
Kennedy-gyilkosság
kenyérgyártás
kényszerkapcsolatok
képalkotás
képarchitektúra
képesség
képesség & tudás
képesség-alakítás
képesség-nivó
képesség-vizsgálat
képi civilizáció
képi jelentés
képírás & betűírás
képkultúra
képnyelv
képregény
képrombolás
képvers
képviseleti elv
képviseleti rendszer
képzőművészet
keralai kommunista kormányzás
kerámia
kerámiamotor
kérdőíves ankét
kereskedelem
keresletkutatás
keresztény erkölcs
keresztény eszkatológia
keresztény hittérítés
kereszténység
keresztnevek
kertészet
késleltetési gátlás
két kultúra
kétlakiság
kétségbeesés
kettős foglalkozási státus
kettős kötődés
kettős nyelv
kettősség
kevert nyelv
keynesizmus
kézelőminta
kézimunka-oktatás
kézírásvizsgálat
kézművesség
KGST-Komplex Program
Kiáltó szó
kibernetika
kibernetika & oktatás
kibernetika & szociológia
kibernetika & társadalom
kibernetika & társadalomtudományok
kibernetikai forradalom
kibernetikai rendszer
kibernetikus gépek
kibernetikus városrendezés
kifejezés & tartalom
kígyókultusz
kijevi Bielis-pör
kínai filozófia
kínai földművelés
kínai forradalom
kínai gabonatermelés
kínai gazdaság
kínai haditudomány
kínai ipar
kínai írásreform
kínai irodalom
kínai kommunizmus
kínai kultúra
kínai kulturális forradalom
kínai nemzeti burzsoázia
kínai pluralizmus
kínai stratégia
kínai-magyar dallamegyezések
Kinsey-report
kiralitás
királyi diktatúra
kis- és közepes országok
kis- és közepes vállalatok
kis- és nagy államok
kis- és nagyhatalmak
kisállattenyésztés
kisantant-paktum
kisárútermelők
kisbirtok
kiscsoport
kisebbség & többség
kisebbségi értelmiség
kisebbségi ethosz
kisebbségi humánum
kisebbségi irodalom
kisebbségi jogok
kisebbségi kérdés
kisebbségi kérdés (Kínában)
kisebbségi kultúra
kisebbségi lét
kisebbségi nyelvtudás
kisebbségi önismeret
kisebbségi realizmus
kisebbségi sors
kisebbségi statutum, 1938
kisebbségi szeparatizmus
kisebbségi történetírás
kisebbségi tudat
kisebbségkutatás
kisebbségpolitika
kisebbségszociológia
kisebbségtörténet
kisebbségvédelem
kisegítő iskolák
kisepika
kísérleti fejlődéstan
kísérleti fizika
kísérleti pszichológia
kísérőzene
kisipar
kisipari szövetkezetek
kisiratosi népköltészet
kisparaszti gazdaság
kisplasztika
kispolgári értelmiség
kispolgári szellem
kispolgári történelemszemlélet
kispolgárság
kisüzemi termelés
kisvállalatok
kisvárosi kultúra
kitaszítottság
kitüntetések, 1964
kivándorlás
kizárólagos gazdasági zóna
kizsákmányolás
klasszicizmus
klasszika-filológia
klasszikus dráma
klasszikus német filozófia
klasszikus táncművészet
klerikális reakció
klérus (protestáns & katolikus)
klíma-modell
klímaváltozás
Klingsor-Erdélyi Helikon találkozó, 1928
klinikai halál
klinikai kísérlet
klónozás
koacervát-elmélet
kockázatvállalás
kocogás
Kodály-kép (korai)
Kodály-módszer
kódexek
kodifikálás
kodikológia
koedukáció
kognitív disszonancia
kognitív információ
kognitív pszichológia
kognitív séma
kognitív terápiák
kohorsz
kokain
kőkorszak
kölcsönhatás
koleszterol & arterioszklerózis
kolibri és liliputi nyomtatványok
kolinda
kollektív alanyiság
kollektív biztonság
kollektív bűn
kollektív erőszak
kollektív felelősség
kollektív gazdaságok
kollektív képzet
kollektív kutatómunka
kollektív pszichológiai tapasztalat
kollektív vezetés
kollektivista életmód
kollektivizálás
kollektivizmus
kolonátus
kolozsmonostori egyezmény, 1437
Kolozsvár 14-19. sz.
Kolozsvár, 16. sz.
Kolozsvár, 1944
kolozsvári botanikai iskola
kolozsvári filozófiai kutatás
kolozsvári gettózás
kolozsvári kézművesség és kereskedelem, 16.sz
kolozsvári kommunista-per, 1928
kolozsvári matematikai iskola
kolozsvári munkásmozgalom
kolozsvári országgyűlés, 1848
kolozsvári városrendezés, 18-19. sz.
kolozsvári vasutassztrájk, 1933
kolozsvári vízellátás
költészet
költészet & filozófia
költészet & játék
költészet & technika
költészet & tudomány
költészet & zene
költői kép
költői magatartás & eszközök
költői motívum
költői nyelv
költői tudatosság
költözési szabadság, 1785
költségvetési deficit
kombinált inverzió-elmélet
komikum
Komintern
kommersz
kommerszfilm
kommunikáció
kommunikáció (metanyelvi)
kommunikáció (nem verbális)
kommunikáció-elmélet
kommunikáció-struktúra
kommunikációs forradalom
kommunikációs helyzet
kommunikációs technika
kommunikációs tér
kommunikatív cselekvés
kommunista erkölcs
kommunista és munkáspártok moszkvai Nyilatkozata, 1960
kommunista ifjúság
Kommunista Kiáltvány
kommunista mozgalom
kommunista nevelés
kommunista önkormányzat
kommunista párt
kommunizmus
kommunizmus & ifjúság
kommunizmus műszaki-technikai alapja
komparisztika
kompetencia
komplex vegyületek
kompozit anyagok
kompromisszum
kompromizmus (Lenin)
komputer-art
komputeres zenei műelemzés
konacionalitás
kondicionálás
kondicionalizmus
konfesszionalizmus
konfliktológia
konfliktus
konfliktus (irod.)
konfliktus-megoldás
konformizmus
konfucianizmus
kongói gazdaság
kongruencia
konjunktúraelmélet
konjunktúralovagok (irod.)
konkrét
konkrét szociológiai kutatás
konkrét zene
konnotáció & denotáció
könnyűzene
konstantinápolyi konferencia, 1876
konstruktivizmus
konszenzus
kontextus
kontingencia-elemzés
kontingens-megerősítés
kontinuum-diszkontinuum
kontrasztív nyelvtudomány
kontyolás
konvencionalizmus
konvergencia-elmélet
könyezetszennyezés
könyv
könyv & társadalom
könyvgrafika
könyvgyűjtés
könyvkereskedelem
könyvkiadás
könyvnyomtatás
könyvpropaganda
könyvsorozatok
könyvtár & társadalom
könyvtárak
könyvtárellátás
könyvtárosképzés
könyvtártudomány
könyvterjesztés
könyvtermelés
könyvtervezés
könyvtörténet
konzervatizmus
konzisztencia-elmélet
kőolajfogyasztás
kőolajipar
kőolajkémia
kőolajszállítás
kőolajtermelés
kőolajválság
kooperáció
kooperáció (gyarmat & anyaállam)
kooperációs hajlam
koordinált gazdaság
kopé (etnog.)
kopjafa
koraszülöttek
koreográfiai közírás
korízlés
kórkép
környezet
környezet-átalakítás
környezetgazdálkodás
környezeti katasztrófa
környezeti rizikófaktor
környezeti színház
környezetismeret
környezetszennyezés
környezettervezés
környezetváltoztatás
környezetvédelem
korondi kerámia
Kőrösi Csoma-kutatás
korpiramis
korporatív szabadságjogok
korpuszkula
korrózióvédelem
korrupció
korstruktúra
korszerű gazdaság
korszerű oktatás
korszerű színház
korszerű technológia
korszerű vezetés
korszerűség
kortudat
Korunk "román száma", 1936
Korunk Galéria
Korunk találkozók
Korunk-délelőtt
Korunk-díj
Korunk-díj, 1981
Korunk-díj, 1982
Korunk-díj, 1983
Korunk-irodalom
Korunk-irodalompolitika
Korunk-kutatás
Korunk-pályázat
Korunk-profil
Korunk-repertórium
Korunk-szerkesztés
Korunk-találkozók
Korunk-terjesztés
kóruskultúra
kórusmozgalom
kórusművek
kórúsművészet
Kós-Gaál vita
kötelesség
kovácsok
kovamoszatok
követelmények (pedagógiai)
közbirtokosság
közegészségtan
közegészségügy
közel-keleti konfliktus
közélelmezés
közélet
közép-európai művészet
közép-európaiság
középfajú dráma
középfogalom
középhatalmak
középkor
középkor-kutatás
középkori jogi írásbeliség
középkori kották
középkori laikus értelmiség
középkori magyar írásosság
középkori magyar irodalom
középkori művészet
középosztály
közérdek & magánérdek
közerkölcs
közérthetőség
közétkeztetés
közgazdaság
közgazdaság & rendszerelmélet
közgazdasági kultúra
közgazdasági magatartásmodell
közgazdasági matematika
közgazdasági műveltség
közgazdasági oktatás
közgazdasági-kutatás
közhatalmi kényszer
közhely
közigazgatás
közjavak
közlekedés
közlés
közlés (explicit & implicit)
közléstipológia
kozmikus háború
kozmikus jog
kozmikus kutatások
kozmikus sugárzás
kozmikus tér
kozmikus térségben végzett nukleáris kísérletek
kozmobiológia
kozmogónia
kozmológia
közmondások
kozmopolitizmus
Kozmosz-holdak
közművelődés
köznapi nyelv
köznapi tudat
köznapiság
köznevelés
köznyelv
közoktatás
közönség
közönségkutatás
közönségnevelés
közönségsiker
közönségszervezés
közöny
közösség
közösség & egyén
közösség (illuzórikus & organikus)
közösség-kutatás
közösségi & egyéni szabadság
közösségi aktíva
közösségi alkotás
közösségi döntéshozatal
közösségi élet
közösségi elvárások
közösségi építmények
közösségi erdőbirtoklás
közösségi értékrend
közösségi intézmények (paraszti)
közösségi lét
közösségi magatartásnormák
közösségi nevelés
közösségi tevékenység
közösségtudat
központ & periféria
közszállítás
köztársaság
köztes tér (esztétika)
köztesség
köztudat & közérdek
köztulajdon
közügy
közúti balesetek
közvélemény
közvélemény-kutatás
közvetlen demokrácia
krasznodari per
kreativitás
kreativitás l.m.: alkotás
krimi-irodalom
kriminalisztika
kriminalitás & szocializmus
kriminogén tényezők
kriminológia
kristályok
Krisztus-mítosz
kriticizmus
kritika & önkritika
kritikai elmélet
kritikai filozófia
kritikai gondolkodás
kritikai magatartás
kritikai módszer (Kant)
kritikai racionalizmus
kritikai realizmus
kritikai szellem
kritikai tudat
kromoszóma
kromoszóma-aberráció
kromoszóma-operáció
kronomedicina
kronotoposz
Krupp-család
kubai forradalom
kubai zene
kubizmus
kudarc
kukoricatermesztés
küladósságok
kulákok
kulcsfogalmak
kulcsszavak
kulcsvaluta
küldeményművészet (Mail Art)
külkereskedelem
különbözeti földjáradék
különleges küldöttségek (diplomácia)
különös
külpolitika
külpolitika & belpolitika
külpolitika-elmélet
kultikus színház
kultúra
kultúra & árú
kultúra & civilizáció
kultúra & ideológia
kultúra & jog
kultúra & mass media
kultúra & nyelv
kultúra & politika
kultúra & társadalom
kultúra & vallás
kultúra (humán & természettudományos)
kultúra (rendszere)
kultúrák egymárahatása
kultúraközi kommunikáció
kulturális autonómia
kulturális azonosság
kulturális egység
kulturális értékrend
kulturális fogyasztás & szelekció
kultúrális folytonosság
kulturális forradalom
kulturális forradalom (kínai)
kulturális imperializmus
kulturális kölcsönhatások
kulturális neokolonializmus
kulturális örökség
kulturális pattern
kulturális rendszer
kultúrális sajátosságok
kulturális sokk
kulturális specifikum
kulturális szelektivitás
kulturális tevékenység
kulturális tömegmozgalom
kulturális turizmus
kultúrfilozófia
kultúrintegráció
kultúripar
kultúrkörök
kultúrközösség
kultúrkritika
kultúrmonopólium
kultúrnemzet
kultúrnövények
kultúrsznobizmus
kultúrszociológia
kultusz
kunok
kurd-kérdés
kuruc népdalok
kuruc szabadságharc
kurucok
kuruzslás
kutatás & fejlesztés
kutatási etika
kutatási film
kutatások finanszírozása
kutatócsoport
kutatóintézetek
kutatóképzés
kutatómunka
kuturgurok
kvantifikáció
kvantum-elektrodinamika
kvantumelmélet
kvantumfizika
kvantumgravitációs elmélet
kvantumkémia
kvantummechanika
kvark
kvarkplazma
kvazár
kvázi-részecske

kapcsolódó
» a Korunk honlapja
» Korunk repertórium 1926-1940
» Korunk repertórium 1990-2000
további repertóriumok

» A Székely Nemzeti Múzeum periodika katalógusa
» Ellenzék repertórium 1918-1924
» Erdélyi Fiatalok repertórium 1930-1940
» Erdélyi Figyelő repertórium
» Erdélyi Helikon repertórium 1928-1944
» Erdélyi Irodalmi Szemle repertórium 1924-1929
» Erdélyi Iskola repertórium
» Erdélyi Lapok repertórium 1908-1913
» Erdélyi Magyar Hírügynökség repertórium 1983–1989
» Erdélyi Múzeum repertórium (1874-1917, 1930-1937)
» Erdélyi Múzeum repertórium 1938-1947
» Erdélyi Tudósító repertórium 1932-1943
» Független Újság repertórium 1934-1940
» Haladás repertórium 1911–1912
» Hitel repertórium 1935-1944
» Ifjú Erdély repertórium (1927-1932; 1939-1940)
» Igaz Szó repertórium 1953–1962
» Kalotaszeg repertórium 1890-2000
» Korunk repertórium 1957-1989
» Korunk repertórium 1990-2000
» Látó repertórium 1990-2007
» Magyar Kisebbség repertórium 1922-1942
» Magyar Kisebbség repertórium 1995-2004
» Művelődés repertórium 1976-1985
» Művelődés repertórium 2000-2004
» Művészet – Új Élet – Erdélyi Figyelő (1958–1996)
» Nagyvárad / Szabadság repertórium 1920–1938
» Napkelet repertórium 1920-1922
» Nyelv és Irodalomtudományi Közlemények repertórium 1957-1990
» Pásztortűz repertórium 1921-1944
» Provincia repertórium 2000-2002
» Statisztikai Tudósító repertórium 1933-1944
» Székelyföld repertórium 1997 - 2011
» Székelység repertórium 1931-1943
» Szellem és Élet repertórium 1936-1944
» Temesvári Hírlap repertórium 1927-1930
» Termés repertórium 1942-1944
» TETT - Természet, Ember, Tudomány, Technika. A Hét tudományos ismeretterjesztő melléklete. Repertórium 1977-1993
» Új Élet repertórium 1958–1969
» Utunk repertórium 1946–1965
» Vereins für siebenbürgische Landeskunde (1840-1944) repertóriuma
» Zord Idő repertórium 1919-1921

 
 

(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2022
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi zéradék