meister róbert
Korunk repertórium 1957-1989

 

       bibliográfiák   » korunk repertórium 1957-1989
    év 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989
 
  szerző a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w x y z  
  intézmény a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w x y z  
  helymutató a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w x y z  
  tárgyszó a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w x y z  
  névmutató a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w x y z  
  szakmutató a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w x y z  
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű szűkítés -  
    p betű: 326 tárgyszó

| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm

 


paleoasztronautika
paleolitikum
palócok
pályaalakítás
pályaalkalmasság
pályaelem meghatározás (űrkutatás)
pályatükör
pályaválasztás
pánafrikanizmus
pánamerikanizmus
Pancsa Sila
panelház
pángermanizmus
pánik
pannónok
panorámikus film
pánszlávizmus
pantomim
paperbacks
papírpénz
pápuák
paradigma
paradoxon
paradoxon & doxa
paralingvisztika
parancs & felelősség
parapszichológia
parasztfelkelés, 1907
parasztfelkelések
paraszti birtokjog
paraszti életmód
paraszti értékrendszerek
paraszti gazdálkodás (udvarhelyi)
paraszti írásbeliség
paraszti kollektivitás
parasztkérdés
parasztkérdés (irod.)
parasztmozgalmak, Erdély, 1918
parasztönéletrajz
parasztság
paraszttársadalom
parasztzene
paratudományok
parazitológia
párhuzamos oktatás
paritás
párizsi kommün
párizsi szerződés, 1856
parlament
parlamentáris diplomácia
parlamentarizmus
párt
párt & állam
párt vezető szerepe
pártélet
partikularitás
partikularitás & individualitás
partizánháború
pártkapcsolatok
pártmunka
pártoktatás
pártos irodalompolitika
pártos művészet
pártosság
pártpolitika
párttörténet-album (RMP)
párttörténetírás
pártválasztások
párválasztás
passzív ellenállás
passzív euthanasia
passzivitás
pásztorkodás
pauperizáció
pavlovizmus
Pax Christiana
pax romana
Peano-axiomák
Pearl-Harbour-i támadás
pedagógia-oktatás
pedagógiai közlésváltás
pedagógiai kutatás
pedagógiai ráhatás
pedagógus-hiány
pedagógusok túterheltsége
példamutatás
penológia
pentatónia
pénz
pénzügyi önellátás
pénzügyi politika
pénzügyi unió (EKG)
perceptuális hárítás
peregrináció
peregrinációs irodalom
perem-csoportok
peremvárosok
permanens oktatás
perszonalizmus
perzsák
pesszimizmus
Petőfi legendák
Petőfi-fordítások
Petőfi-körözőlevél románul
Petőfi-kultusz
Petőfi-kutatás
Petőfi-recepció
Petőfi-szótár
petrográfia
petrokémia
petróleumdiplomácia
Pezsgő-díj
phaisztoszi korong
piac
piacgazdaság
piaci mechanizmus
piackutatás
piacszabályozás
pihenés
pikareszk
piktogramma
piliskai rozetta
Pintye-mondák
placebó
plakát
plankton
plasztika (bábszínházi)
PLATO-oktatórendszer
plazma
Ploiesti-i magyar kolónia
pluralizmus
poetika
poézis
pogány szimbolisztika
Polaris-stratégia (rakéta)
polarizálás (jövedelmek -a)
polemológia
polgári család
polgári demokrácia
polgári erkölcs
polgári értelmiség
polgári esztétika
polgári etika
polgári filozófia
polgári forradalom, 1848
polgári hazafiság
polgári hazafiság & szocialista hazafiság
polgári humanizmus
polgári ideológia
polgári jog
polgári közgazdaságtan
polgári nacionalizmus
polgári nemzet
polgári nyilvánosság
polgári parlamentarizmus
polgári radikalizmus (erdélyi)
polgári szociológia
polgári társadalomtudomány
polgárosodás
policentrizmus
polifónia
poligámia & monogámia
polihisztor
polimerizáció
polimorfizmus
poliploid nemesítés
poliszemancia
politechnikai oktatás
political-fiction
politika
politika & erkölcs
politika & gazdaság
politika & művészet
politika & tudomány
politika & vallás
politikai cselekvés
politikai döntés-mechanizmus
politikai éberség
politikai előrejelzés
politikai értékek
politikai film
politikai filozófia
politikai gazdaságtan
politikai gyilkosságok
politikai információ & hatalom
politikai információ (tájékoztatás)
politikai irodalom
politikai jogok
politikai konfliktus
politikai mítosz
politikai nevelés és szocialista kultúra kongresszus - Intézkedési Program
politikai nevelő tevékenység
politikai párt
politikai perek
politikai realizmus
politikai rendőrség
politikai rendszer
politikai színház
politikai szociológia
politikai sztrájk
politikai tudat
politikai-nevelő tevékenység
politológia
polivalens logika
pólusfogalmak
pont
pontozó (néptánc)
ponyvairodalom
pop-art
pop-filozófia
pop-zene
poporanizmus
populáció (biol.)
populáció-differeciálódás
populációs ökológia
populációs szerkezet
populáris művészetek
populizmus
porcelángyártás (európai)
porkohászat
porosz hadsereg
portugál gyarmatbirodalom
portugál költészet
poszibilizmus
poszt-tradicionális társadalom
poszt-traumatikus stressz
posztimpresszionizmus
posztindusztriális kultúra
posztindusztriális társadalom
posztindusztrializmus
pótcselekvés
Potsdami Egyezmény, 1945
pozitív hős (irod.)
pozitív semlegesség
pozitivista ismeretelmélet
pozitivista szociológia
pozitivista vallás
pozitivizmus
prágai nyelvészkör
Prágai Nyilatkozat, 1972
pragmatikai információ
pragmatizmus
praxeológia
praxis
predesztináció
predetermináció
prédikátumszámítás
preferencia-teszt
preformáció
premontrei kanonokrend gimnáziuma
prenatális élet
preszuppozició
prezentista relativizmus
primipilus
primitív mentalitás
primorok
privát szféra
probléma (felismerés & megoldás)
probléma-oktatás
problémahelyzet
professzionalizmus (sport)
profilaxis
prognosztika
prognózis
programozás (pszich.)
programozási nyelvek & természetes nyelvek
programozott oktatás
programvezérlés
progresszió & aktivizmus
progresszió & regresszió
Project Art
Projet de Pacification, 1849
proletár internacionalizmus
proletárdiktatúra
proletárerkölcs
proletárforradalmak
proletáriátus
proletárirodalom
proletkult
prométheuszi eszmény
propaganda
prospektív kutatás
prospektív szociológia
prostitúció
prosztaglandinok
protekcionizmus
protestantizmus
protokoll
protoonkogének
proudhonizmus
provincializmus
proxemika
prózaírás
prozódia
psychotrop gyógyszerek
pszichanalizis & marxizmus
pszichés zavarok & társadalom
pszichiátria
pszichiátria & politika
pszichikai információ
pszichikus tevékenység
pszichikus tükrözés
pszichoanalizis
pszichodráma
pszichohigiéne
pszicholingvisztika
pszichológia & irodalomelmélet
pszichológiai determináció
pszichológiai hadviselés
pszichológiai kísérlet
pszichológiai összeférhetőség
pszichológiai teszt
pszichológiatörténet
pszichológusképzés
pszichostimulánsok
pszichoszféra
pszichoszociológia: l.: szociálpszichológia
pszichoszomatika
pszichotechnika
pszichoterápia
pubertás l.: serdülőkor
publicisztika
Pulitzer-díj
puritanizmus
puritanizmus & kapitalizmus
purizmus (építészet)

kapcsolódó
» a Korunk honlapja
» Korunk repertórium 1926-1940
» Korunk repertórium 1990-2000
további repertóriumok

» A Székely Nemzeti Múzeum periodika katalógusa
» Ellenzék repertórium 1918-1924
» Erdélyi Fiatalok repertórium 1930-1940
» Erdélyi Figyelő repertórium
» Erdélyi Helikon repertórium 1928-1944
» Erdélyi Irodalmi Szemle repertórium 1924-1929
» Erdélyi Iskola repertórium
» Erdélyi Lapok repertórium 1908-1913
» Erdélyi Magyar Hírügynökség repertórium 1983–1989
» Erdélyi Múzeum repertórium (1874-1917, 1930-1937)
» Erdélyi Múzeum repertórium 1938-1947
» Erdélyi Tudósító repertórium 1932-1943
» Független Újság repertórium 1934-1940
» Haladás repertórium 1911–1912
» Hitel repertórium 1935-1944
» Ifjú Erdély repertórium (1927-1932; 1939-1940)
» Igaz Szó repertórium 1953–1962
» Kalotaszeg repertórium 1890-2000
» Korunk repertórium 1957-1989
» Korunk repertórium 1990-2000
» Látó repertórium 1990-2007
» Magyar Kisebbség repertórium 1922-1942
» Magyar Kisebbség repertórium 1995-2004
» Művelődés repertórium 1976-1985
» Művelődés repertórium 2000-2004
» Művészet – Új Élet – Erdélyi Figyelő (1958–1996)
» Nagyvárad / Szabadság repertórium 1920–1938
» Napkelet repertórium 1920-1922
» Nyelv és Irodalomtudományi Közlemények repertórium 1957-1990
» Pásztortűz repertórium 1921-1944
» Provincia repertórium 2000-2002
» Statisztikai Tudósító repertórium 1933-1944
» Székelyföld repertórium 1997 - 2011
» Székelység repertórium 1931-1943
» Szellem és Élet repertórium 1936-1944
» Temesvári Hírlap repertórium 1927-1930
» Termés repertórium 1942-1944
» TETT - Természet, Ember, Tudomány, Technika. A Hét tudományos ismeretterjesztő melléklete. Repertórium 1977-1993
» Új Élet repertórium 1958–1969
» Utunk repertórium 1946–1965
» Vereins für siebenbürgische Landeskunde (1840-1944) repertóriuma
» Zord Idő repertórium 1919-1921

 
 

(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2022
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi zéradék